Neutrala tobakspaket i Australien

CANBERRA Neutrala cigarettpaket med stora varningsbilder och utan märkesloggor. Det inför Australien i juli 2012 trots tobaksbolagens protester. Förra veckan godkände parlamentets representanthus det långtgående förslaget.

Nu återstår bara att det antas i senaten nästa månad för att lagförslaget ska gå igenom. Där har regeringspartiet Labour majoritet inräknat stödet från De gröna, men även oppositionen verkar stödja förslaget att döma av omröstningen i representanthuset förra onsdagen, rapporterar Tobaksfakta.

Lagskärpningen innebär att flashiga logotyper förbjuds och endast varunamn i enkla typsnitt med liten stil tillåts. Andra utsmyckningar får inte förekomma på de standardutformade paketen i brungrön färg, tre fjärdedelar av framsidan och 90 procent av baksidan ska utgöras av varningsbilder.

Tobaksbolagen har hittills utan framgång kritiserat förslaget, och deras krav om att få läsa icke publika regeringsdokument om planerna har avfärdats i domstol. Folkhälsovänner menar att neutrala paket (plain packaging) tillsammans med andra skärpningar placerar Australien i täten för det tobaksförebyggande arbetet.

Ifjol höjdes tobaksskatten 25 procent och skydd mot passiv rökning har införts i flera regioners utomhusmiljöer, såsom badstränder, vid lekplatser och i bilar med barnpassagerare. Andelen rökare har sjunkit från 30,5 procent av befolkningen år 1988 till 16,6 procent 2007.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser