Engelskt ja till neutrala tobakspaket

LONDON England kommer införa neutrala cigarettpaket med varningsbilder nästa år. Detta sedan en klar majoritet antagit lagförslaget i parlamentet.

Förslaget antogs i onsdags med 367 ledamöter för och 113 emot i engelska parlamentet. England blir därmed tredje land att införa neutrala standardiserade tobakspaket efter Australien och Irland (som nyligen godkände förslaget).

Lagen börjar gälla 20 maj 2016, då EU:s nya tobaksdirektiv senast ska ha införts. Det återstår formellt att även engelska parlamentets överhus också godtar förslaget, den omröstningen görs troligen nästa vecka.

– Vi gratulerar regeringen och parlamentsledamöterna för att de hållit emot och inte låtit sig skrämmas av tobaksindustrins översittarfasoner, säger Deborah Arnott, generalsekreterare i engelska organisationen Action on Smoking and Health, ASH, i ett pressmeddelande.

Beslutet gäller inte direkt de tre ”riksenheterna” Skottland, Wales och Nordirland, som själva får ta ställning. Något de förklarat sig beredda att göra, rapporterar Tobaksfakta.

Efter flera bakslag för brittiska tillskyndare för neutrala tobakspaket tillsattes en utredning 2013. Den kom fram till att paket med neutral bakgrund och varningsbilder, utan varumärkesloggor, lockar färre unga att börja röka, minskar rökandet och förbättrar folkhälsan.

Australien infördes neutrala paket för ett par år sedan trots hot från tobaksbolagen. Landet har stämts inför Världshandelsorganisationen WTO, ärendet avgörs tidigast 2016.

Även svenska regeringen gav nyligen i tilläggsuppdrag till tobaksutredningen att undersöka möjligheterna att införa neutrala paket i Sverige.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser