Metadon/Subutex tar fler liv än heroin

STOCKHOLM Dödsfall av opiatläkemedlen metadon och Subutex är nu fler än de av heroin, visar ny statistik. Nu reses krav på bättre kontroll av underhållsprogrammen för missbrukare.

Det är i en rapport från Karolinska Institutet över utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall för åren 1994-2011 som visar på ett trendbrott.

Ifjol avled 143 personer av heroin/morfin och sammanlagt 152 av metadon och Subutex (86 respektive 66). Avsikten är att läkemedlen ska minska drogsug, kriminalitet och ge heroinister möjlighet till ett ordnat liv.

Totalt avled 487 personer år 2011 i akuta narkotikarelaterade dödsfall (året före 457 dödsfall), enligt rapporten som Drugnews tagit del av. Där har sammanställts rådata av onaturliga eller våldsamma dödsfall med narkotika i kroppen som undersöks rättsmedicinskt.

Det framgår bland annat att dödsfall med fentanylplåster ökade kraftigt ifjol. Men alltså även att narkotikaklassade läkemedlen metadon och Subutex som ges till opiatmissbrukare nu tar fler liv än heroin.

– Det är bekymmersamt, de är så toxiska. Nu måste myndigheter ta sig en funderare över kontrollen av utdelningen, säger Anna Fugelstad, psykolog och författare till rapporten, till Drugnews.

Allt fler opiatmissbrukare behandlas med metadon och Subutex, antalet dygnsdoser har ökat från nära 2,6 miljoner år 2006 till nära 4,6 miljoner ifjol.

Några patienter säljer en del av medicinerna vidare och köper andra droger, exempelvis heroin. Men det finns även ungdomar som börjar missbruka Subutex-tabletter som de får tag i på gatan till lägre pris än andra droger.

Läckage till svarta marknaden visade en reporter från SVT/ABC med dold kamera när hon besökte Beroendecentrum vid Rosenlunds sjukhus. Utanför entrén erbjöds hon köpa Subutex och metadon av personer (200 kr/Subutex-tablett och 300 kr/ metadondos).

Chefen för underhållsprogrammet Nadja Eriksson vid Beroendecentrum fick se inspelningen och var bekymrad. Hon tror att den stora ökningen av kliniker i landet är en del av problemet.
− Länge var vi bara fyra, men sedan föreskrifterna ändrades i mitten av förra decenniet har antalet kliniker ökat snabbt. Nu är det 109 enheter. Det finns ingen koll på särskild utbildning, det är bara att skicka ett mejl till Socialstyrelsen, säger hon till Accents nättidning.

Hon understryker dock att behandlingen måste vara tillgänglig för de som behöver, men att det inte räcker med att ge patienten ett recept. Även kvalitén på vården måste höjas.

I Aktuellt diskuterades de ökade dödsfallen av Subutex/metadon i torsdags kväll.
Riksdagsman Anti Avsan (M) sade att användning och dödsfall tyder på ett ökat läckage och att det är problematiskt med ökad förskrivning.
– Programmen behövs, men drogfrihet måste vara målet, sade han.


Missbruksvårdsutredaren Gerhard Larsson beklagade läckaget som framkom i inslaget, “det är tråkigt, så här ska det inte vara“.

Han tycker att utdelningen av läkemedlen måste stramas upp, men säger att det även finns en betydande insmuggling och näthandel med preparaten till Sverige. Han föreslår samtidigt i sin utredning en ökad tillgänglighet i landet av de omstridda läkemedlen och att fler missbrukare ska få metadon och Subutex.
– Vetenskapen visar att de har effekt och minskar lidandet. En stor grupp opiatberoende kan inte gå vidare utan läkemedel, sade han.

Idag får omkring 40 procent av opiatberoende personer i Sverige. Gerhard Larsson hänvisar till Norge och Danmark där omkring 65 procent av heroinister får underhållsbehandling.

• I SVT:s morgonprogram berättade en tidigare missbrukare om hur lätt det är att få tag i Subutex. Per Johansson från Riksförbundet narkotikafritt samhälle tyckte att Socialstyrelsen måste skärpa tillsynen av program, de som får förskriva och kolla upp patienters sidomissbruk och läckage.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser