Regler lättas för läkemedels-behandling

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter från nästa månad för substitutionsbehandling vid opioidberoende. Bland annat kortas karenstid, avstängning försvåras och även personer med läkemedelsberoende ska erbjudas behandling.


– Det gör att fler beroende kan komma i fråga för behandling, även de som blivit beroende av smärtstillande läkemedel för möjlighet till effektiv behandling, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Ledorden är att medicinska bedömningar ska styra behandlingen tydligare.

B561-Subutexbild02.jpgRedan idag kan personer med gravt missbruk av exempelvis heroin, morfin och opium komma ifråga för underhållsprogram för få narkotikaklassade läkemedel som metadon och buprenorfin (Subutex).

Från 15 februari ska programmen även kunna behandla personer som blivit beroende av opioidläkemedel, exempelvis smärtstillande, som inte klarar nedtrappning till medicinfrihet.

Läkemedelsassisterad behandling, LARO, är avsett att förebygga återfall till droger, minska risk för överdoser och dödsfall och underlätta socialt liv.

I de nya föreskrifterna (pdf-fil, 8 sidor) lyfts vissa hinder bort mot inleda behandlingen, framöver ska läkemedelsassisterad behandling kunna ges även till personer som dömts enligt LVM, (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Tidigare krav på dokumentation av ett års missbruk för patient för att få behandling överlämnas istället för bedömning av behandlande läkare. Uteslutning från program ska bli svårare då spärrtider tas bort vid exempelvis sidomissbruk.

Mikael Johansson, ordförande för Skånes Brukarförening, som själv får metadon sedan länge, välkomnar förändringarna:

Metadondos– Jättebra att inte behöva riskera bli utesluten från program, bättre att våra kamrater får stanna kvar i säkrare miljö och träffa vårdpersonal regelbundet, istället för att riskera förlora bostad och hamna på gatan, säger han till Drugnews.

Patienten ska även få möjlighet att tidigare successivt själv få hantera sin medicin, efter tre månader istället för som idag sex månader. Mikael Johansson hämtar ut sin medicin i veckodoser på apoteket och han besöker kliniken varannan vecka.

– Det underlättar återgång till samhället. Lättare att kombinera med skola och arbete, än att behöva hitta på ursäkter för att varje dag smita iväg till programmet för att få sin medicin, säger han.

Det finns kritiker som varnar för en medikalisering av missbruksvården genom att öppna för att fler kan omfattas av underhållsbehandling och att målet istället bör vara att fler ska bli drogfria.

– Avsikten är att öka tillgängligheten och att fler ska få behandling. Programmen måste också erbjuda psykosocial behandling. Men hur många nya patienter som kommer bli aktuella vet vi inte, säger Daniel Svensson på Socialstyrelsen.

I september 2013 var cirka 3 700 personer inskrivna på 110 Laro-program i Sverige, dessutom stod omkring 500 i kö. Enligt en beräkning skulle kanske 2000-3000 ytterligare med missbruksproblem kunna bli aktuella. Hur många opiatberoende som finns i landet vet inte Socialstyrelsen.

Antalet dödsfall med metadon och Buprenorfin i kroppen har ökat när Laro-programmen byggts ut senaste decenniet. Men Socialstyrelsen har tillbakavisat uppgifter om ökat läckage från programmen och menar att en del kan bero på smuggling av buprenorfin via Frankrike. Läkemedlen används även för smärtbehandling i vanliga sjukvården för tiotusentals patienter.
– Det finns de som felaktigt försöker koppla alla problem till Laro-programmen, säger Daniel Svensson.

Samtidigt försöker Socialstyrelsen kartlägga orsaken till kraftigt ökat antal narkotikarelaterade dödsfall i Sverige och vilka som avlider. Den utredningen medverkar Svensson också i och ska redovisas till regeringen i slutet av februari.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser