Debatt om narkotikadöden igen

I helgen ifrågasattes Socialstyrelsens utredning som hävdat att ökning av antalet narkotikadöda senare år främst beror på ändrade analysmetoder. ”Faktisk ökning av antalet mörkas”, menar tre forskare. Socialstyrelsen tillbakavisar.

Senaste decenniet har dödsfall utifrån olika register och källor visat på kraftig ökning av narkotikadödsfall i Sverige. År 2014 redovisades 765 dödsfall vilket är 30 procent ökning jämför med året före i dödsorsaksregistret.

Socialstyrelsen fick då i uppdrag av regeringen att undersöka varför, vilka som avled och se över statistiken om narkotikadödsfall. I slutet av februari kom utredningen (pdf-fil). Myndigheten menar att huvudförklaringen till ökningen var nya analysmetoder och utökad screening inom rättsmedicin.

Ökningen är en ”illusion” sade en utredare på Socialstyrelsen till Drugnews. Att olika register visat samma utveckling och att särskilt dödsfall med opiatläkemedel i kroppen ökat tonas delvis ner.

Nu har tre forskare reagerat på rapporten:
”Man får intrycket av att Socialstyrelsen vill tona ned risken att vi står inför ett allvarligt hälsoproblem som påminner om den opioidepidemi vi nu ser i USA”, skriver de på DN-debatt.

Anna Fugelstad, psykolog och forskare med Toxregistret, KI, Lars Age Johansson, specialist dödsorsaksklassificering, Oslo, och Ingemar Thiblin, professor rättsmedicin, Uppsala Universitet, tycker det oroande att Socialstyrelsen villa förändra narkotikastatistiken och metoder, så att det blir svårt att följa dödsfallen bakåt i tiden.

De vill se en mer djupgående analys av ökningen, än att avfärdas som metodförändringar, för att bättre kunna mötas med såväl förebyggande arbete som inom vården.

I måndags replikerade Socialstyrelsen om att fakta inte undanhållits, utan att myndigheten vill förbättra dödsfallsstatistiken med bl a mer detaljerad registrering av enskilda substanser för att bättre kunna följa utvecklingen.

 ”Från samhällets sida krävs olika insatser för olika grupper, exempelvis beroende på om dödsfallen kan härledas till bruk av illegala droger eller lugnande narkotiska läkemedel”, skriver generaldirektör Olivia Wigzell och avdelningschef Mona Heurgren, Socialstyrelsen.

Efter undersökt dödsfallen från 2014 träder en mångfacetterad bild fram. Omkring hälften av dödsfallen är överdoser. Men det finns flera bakomliggande orsaker, som självmord, läkemedel, blandmissbruk och nätdroger. Tre av fyra dödsfall är bland män, men betydande andel av självmorden gäller kvinnor, enligt rapporten.

• Sverige ligger nästan högst i EU-statistiken över narkotikarelaterade dödsfall i Europa senaste åren. I juni kommer en ny årsrapport från EMCDDA.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser