Rekordhög dödlighet av narkotika

Narkotikarelaterade dödsfall fortsätter öka i Sverige. Ifjol avled minst 589 personer med narkotika i kroppen, gruppen unga män är värst drabbad, visar Socialstyrelsen statistik.

Den nya dödsorsaksstatistiken för 2013 (pdf-fil, 277 sidor) har nyligen släppts av Socialstyrelsen. Där framgår att narkotikarelaterad diagnos i dödsorsaksintyget har ökat 11 procent från 2012 då 529 personer dog av narkotika. Och hela 78 procent från 2006, då dödstalen började peka upp igen.

Totalt finns 434 män och 155 kvinnor med i dödsstatistiken för narkotikarelaterade dödsfall 2013. Unga män 20-29 år är mest drabbade, ifjol avled 124 unga i den åldersgruppen, följt av 30-39-åringar där nära hundra avled av narkotika. Bland kvinnor dör flest i medelåldern.

Ökad dödlighet av läkemedlen metadon och buprenorfin har uppmärksammats och att de tillsammans är fler än heroindödsfallen. I Stockholm ökade även för ett par år sedan akuta överdoser av heroin.

Efter att några experter slagit larm i en debattartikel i SvD så arrangerade regeringen tidigare i år en hearing om orsaken till akuta dödsfall i bland annat Stockholm. Nya narkotikakarteller som sänkt priset och ville in på marknaden och läckage från beroendevården var några teorier som togs upp.

Men sedan har det varit ganska tyst, tycker en av artikelförfattarna, Lars Age Johansson, utredare som arbetar med dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen.

– Ännu har vi inte sett till några extra resurser för att ta reda på orsakerna till varför folk dör. Det kastades fram ett antal teorier på en hearing på Socialdepartementet i februari, men ingen har haft möjlighet att titta närmare på om någon av dem stämmer, säger han till Accent nättidning.

Ulrik Lindgren är politiskt sakkunnig hos ansvarig minister Maria Larsson (KD) och var med vid hearingen.
– Ökade narkotikadödstal är givetvis en oroande utveckling, varje person som dör är en för mycket. Vi lutar oss inte tillbaka. Mer kunskap behövs om orsaker, forskning om eventuellt läckage pågår, samtidigt som ansvariga myndigheter arbetar på, säger han till Drugnews.

Han tillägger att missbruksvården måste bli mer tillgänglig, och att uppdrag mot cannabis bland unga pågår, liksom Kunskap till praktik och ANDT-strategin ska förnyas.

De forskare vid Malmö högskola som försöker kartlägga läckaget vid underhållsbehandling säger att det är vanligt att patienter som behandlas för opiatberoende ibland säljer eller delar medicinerna med opiatberoende vänner som står utanför programmen och använder dem för självmedicinering. Men rapporten är inte helt klar.

Enligt EU:s narkotikaobservatorium EMCDDA så minskar narkotikarelaterade dödsfall i Europa, men ökar i Sverige som nu är på fjärde topplats utifrån 2012 års statistik.

Det är statistik som Ulrik Lindgren ifrågasätter.
– Det blir som jämföra äpplen med päron. Exempelvis Sverige och Finland har högre obduktionsfrekvens än andra EU-länder. Här inräknas exempelvis döda i trafikolyckor och i behandling med narkotika i kroppen, säger han.

Inte heller i Sverige kommer alla  drogrelaterade dödsfall med i statistiken. Något år redovisade inte Socialstyrelsen alkoholdöda för att bortfallet var alltför stort.

• Kommer alla drogrelaterade dödsfall med i statistiken idag?
– Rapporteringen har förbättrats både vad gäller alkohol- och narkotikadödsfall, men det finns nog ett visst bortfall fortfarande, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Anna Fugelstad är projektledare för Toxreg, där data från rättsmedicinalfall om döda med narkotika i kroppen sammanställs och analyseras. Toxreg redovisar för ifjol 590 dödsfall (dvs. nästan lika som Socialstyrelsen) och anger även vilka substanser som intagits.

– Vi fångar snabbare än Socialstyrelsen in nya trender och kunde tidigt se ökade metadon-dödsfall och få gång en diskussion. Men inte heller vi får med alla dödsfall, exempelvis inte nätdroger, säger hon till Drugnews.

I registret inräknas inte heller dödsfall bland äldre än 60 år med morfin och metadon i kroppen för att undvika att suicidfall kommer med i narkotikastatistiken.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser