Fler heroindödsfall i Stockholm oroar

STOCKHOLM Narkotikadödligheten i övriga landet har kommit i fatt Stockholms län. Men en stabilare utveckling i huvudstaden hotas av plötsligt fler heroindödsfall, enligt en ny rapport.

Stockholms län hade under 1990-talet nära tre gånger fler narkotikarelaterade dödsfall i relation till antal invånare som övriga landet. Men idag finns i stort sett inga skillnader kvar mellan Stockholmsområdet och övriga landet om narkotikadödlighet.

Det visar en rapport som baseras på rättsmedicinskt undersökta dödsfall som haft illegala substanser och narkotikaklassade läkemedel i kroppen. Det s.k. Toxregistret.

– Möjliga förklaringar till den mer positiva utvecklingen i Stockholm är att antalet missbrukare minskat, en bättre organiserad missbrukarvård och utbyggd underhållsbehandling, säger Mats Ramstedt, chef för landstingets Stad-program som utvecklar preventiva insatser inom drogområdet, till Drugnews.

Enligt analys av döda personer med narkotika i kroppen i riket (som Drugnews tidigare rapporterat om), så ökade antalet från 457 till 487 döda från år 2010 till 2011, varav i Stockholm från 108 till 119 dödsfall.

Det handlar alltså mer om att övriga landet kommit i fatt Stockholms högre nivå, än att huvudstaden minskat. Något som oroar forskarna är att från 2011 så nära fördubblas antalet heroindödsfall plötsligt i Stockholm, medan de minskar i övriga landet.

– Vi vet inte om uppgången i Stockholm från 29 dödsfall år 2010 till 54 döda med heroin i kroppen ifjol är ett trendbrott eller tillfällig uppgång. Vi får följa utvecklingen noga, säger Mats Ramstedt.

Det finns uppgifter från polisen om att “heroinepidemin“ fortsatt i Stockholm även i år, bl a upptäcktes under första halvåret i citykärnan minst sju heroindödsfall och flera missbrukare har körts till sjukhus efter överdoser.

Det handlar dels om att västafrikanska nätverk dumpat priser för heroin för att få nya kunder och komma in på marknaden. Men också om att flera köpare har hamnat i opiatmissbruk på grund av läckage från underhållsprogram (där opiatläkemedlen metadon och Subutex förskrivs).

– Plötsligt blev det extremt god tillgång och låga priser på heroin. Påstridiga försäljare agerade ganska öppet. Vi har under hösten gripit ett 20-tal langare i centrala Stockholm, gjort flera beslag och handeln kan ha avtagit något där. Men den har också flyttat till andra områden, säger kommissarie Lennart Karlsson, narkotikaansvarig på Citypolisen, till Drugnews.

Länskriminalen och polisdistrikten har nu inlett riktade insatser mot heroinhandel i hela länet från december 2012 till maj 2013.

I hela landet avled ifjol fler missbrukare med Subutex och metadon i kroppen, än med heroin. Men i Stockholm nära fördubblades heroindödsfallen till 54 ifjol, medan metadon- och Subutexdödsfall sjönk till 12 respektive 11 dödsfall.

”En tänkbar förklaring till ökningen kan vara att många som började sitt missbruk med buprenorfin nu övergått till att injicera heroin då det ger en större effekt”, står det i rapporten från Stad (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och forskaren Anna Fugelstad, Karolinska Institutet.

Den avslutas med att det är viktigt att även “klargöra balansen mellan livräddande effekter av underhållsbehandling och dödsfall relaterade till denna“.

• En het diskussion tog fart i höstas efter flera tv-program om läckage av narkotikaklassade mediciner i Stockholm och att tillverkaren av Subutex beslutat att stoppa läkemedlet (andra märken med aktiva substansen buprenorfin ska finnas kvar).

• Fotnot: Rapporten “Narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län – om den aktuella utvecklingen med fokus på 1994-2011″ (26 sidor).

Etiketter:

Annonser