EU: hög narkotikadöd i Sverige

0-prep_lakemedel3
Nya syntetiska droger flödar till EU

LISSABON Nya syntetiska droger allt vanligare i Europa. Heroin minskar. Sverige sticker ut genom jämförelsevis hög narkotikarelaterad dödlighet, topp fyra. Några data ur EU:s nya narkotikarapport.

”Ett komplex läge med nya utmaningar och hot mot folkhälsan”. Så summeras narkotikasituationen i Europa nya rapport lägesrapporten om 27 länder samt Norge och Turkiet som EMCDDA presenterade i tisdags.

Nya syntetiska preparat hittas snart sagt flera varje vecka i unionen, det är stimulerande medel, psykoaktiva ämnen och läkemedelsprodukter. Ifjol anmäldes 81 nya droger till systemet för tidig varning, totalt övervakar narkotikabyrån nu mer än 350 nya ämnen. Nära 250 av dem har tillkommit senaste fyra åren.

Ofta kommer råvarorna från Kina och Indien och fraktas till Europa där nya droger tillverkas i illegala laboratorier och säljs som ”legal highs” eller ”forskningskemikalier” via webbsidor. Ifjol identifierade EU 650 sådana sajter som sålde droger i Europa.

I år har redan fyra nya substanser granskats som kopplas till förgiftning och dödsfall i unionen. Det finns även tecken på att starkare ecstasy och cannabis är i omlopp.

EU-kommissionär
EU-kommissionär Cecilia Malmström

– Jag är djupt oroad över att de droger som används i Europa i dag kan vara ännu skadligare för användarnas hälsa än tidigare. Det finns tecken som tyder på att den ecstasy och cannabis som säljs ute på gatan blir allt starkare. Jag kan också konstatera att EU:s system för tidig varning, vår första försvarslinje mot nya droger, utsätts för allt större tryck då mångfalden och utbredningen av substanser fortsätter öka snabbt, säger EU-kommissionär Cecilia Malmström, som ansvarar för bland annat rättsliga frågor i EU.

Generellt utifrån data 2012 så är narkotikasituationen mer ljus.
Kokainmissbruk är stabilt eller minskar. Cannabisanvändning verkar – trots debatten om legalisering och ändrade attityder – vara stabil eller på nedgång, särskilt bland unga. När det gäller cannabis, vanligast illegala drogen, så har cirka 74 miljoner européer prövat den någon gång och 18,1 miljoner senaste året. Bland unga européer (15-34 år) så uppger och 14,6 miljoner att de använt cannabis senaste året.

Enligt Folkhälsomyndighetens data att missbruket av cannabis ”relativt stabilt” i Sverige. Och få unga prövar, i en internationell jämförelse.

– Vi ser inte den ökning som media rapporterar om. Däremot har användning av cannabis bland unga vuxna i storstäderna ökat signifikativt, säger Joakim Strandberg, utredare och nationell rapportör till EMCDDA, till Drugnews.

Heroin är på nedgång, men ersättningsdroger som fentanyler och läkemedel i substitutionsbehandling oroar. Även hiv-utbrott i några länder bland narkotikamissbrukare i Grekland, Rumänien och fortsatt i Baltikum påverkar EU-trenden negativt.

Narkotikarelaterade dödsfall minskade totalt under 2012 i Europa, cirka 6 100 dödsfall rapporterades, främst överdoser av opioider. EU-snittet är 17 dödsfall per en miljon invånare. Men i norra Europa ökar narkotikadöden, i fem länder var det oroande högt: Estland (191 per miljon invånare), Norge (76/milj), Irland (70/milj), Sverige (383 döda, 63/milj) och Finland (58/milj).

– Det stämmer säkert att Sverige ligger högt, det är ju vi själv som lämnat in underlaget. Men det finns stora skillnader i hur länderna beräknar dödlighet, inte alla redovisar drogrelaterade trafikolycksfall så som Sverige och Finland, säger Joakim Strandberg på Folkhälsomyndigheten.

Även om Sverige har låg narkotikaprevalens bland ungdomar, så finns ett utbrett problematiskt missbruk bland andra åldersgrupper som kräver insatser.

– Vi måste bättre kartlägga användning av olika drogpreparat för att kunna göra rätt insatser. Det är även allvarligt att det finns ett läckage av läkemedel som metadon, buprenorfin och fentanyl som numer tar fler liv än heroin, säger han.

Wolfgang Götz, direktör för ECNN
Wolfgang Götz, EMCDDA

• EU:s narkotikabyrås direktör Wolfgang Götz:
– Om vi ser till helhetsbilden kan vi konstatera att Europa har gjort framsteg när det gäller några av de viktigaste folkhälsomålen. Men bakom det europeiska perspektivet döljer sig stora skillnader mellan länderna. Vår senaste statistik visar till exempel att den uppmuntrande utvecklingen i EU totalt sett när det gäller antalet dödsfall till följd av överdoser och narkotikarelaterade hiv-infektioner står i skarp kontrast mot den oroväckande utvecklingen i några av medlemsstaterna, säger Götz.

Droger i Europa

• Cannabis – 73,6 miljoner européer (21,7 procent av gruppen 15-64 år) har använt cannabis någon gång i livet. 18,1 miljoner (5,3 proc.) senaste året. Mellan 0,4 till 18,5 procent i olika länder bland unga vuxna har använt cannabis förra året, (6,9 procent i Sverige 15-34 år).
I Sverige hade 14,9 procent någon gång prövat i livet, 7 procent av 15-16-åriga skolelever.
Cannabis är numer vanligaste drogen bland personer som inleder specialiserad missbruksbehandling (42,2 procent).

Kokain – 14,1 miljoner européer (4,2 proc.) har prövat någon gång. 3,1 miljoner (0,9 proc.) under senaste året.

Amfetaminer – 11,4 miljoner (3,4 proc.) har prövat någon gång. 1,5 miljoner (0,4 proc.) under senaste året.

Ecstasy – 10,6 miljoner européer (3,1 proc.) har prövat någon gång. Senaste året har 1,3 miljoner (1 proc.) använt drogen.D101-ECNN-rapp2014

Opioider – 1,3 miljoner ”problematiska opioidanvändare” (ex. heroin) i Europa. Förekommer i tre av fyra av alla dödliga överdoser. 3,5 procent av alla dödsfall bland unga européer 15-39 år avled i samband med narkotikaöverdos.

700 000 heroinmissbrukare i Europa ( 5 200 i Sverige) fick substitutionsbehandling under 2012.

Källa: European Drug Report 2014: Data and statistics (88 sidor).

Annonser