”Alliansen inte enig för gårdsförsäljning”

De fyra borgerliga partierna är inte överens – som annars intryck getts i media – om att föreslå gårdsförsäljning av alkohol. ”Det är inte sant”, uppger fem politiker från L, KD och C på DN-debatt.


Debattörerna menar att en gårdsförsäljning skulle strida mot EU-direktiv om lika konkurrens för medlemstaterna och hota Systembolagets monopol, vars syfte är att främja folkhälsan.

 ”När man får klart för sig att detta kan hota en av grundpelarna i den svenska alkoholpolitiken, tror vi att allt fler riksdagsledamöter kommer att motsätta sig ett sådant förslag”, skriver riksdagsledamöterna Penilla Gunther och Lars-Axel Nordell, från kristdemokraterna, Maria Lundqvist Brömster och Barbro Westerholm, Liberalerna, samt Johan Örjes, (C) regionråd i Uppsala.

De bemöter flera av förespråkarnas argument för gårdsförsäljning. Bland annat att Finlands gårdsförsäljning är mycket begränsad och speciell. Och om lokala tillverkare skulle få bli systemombud för att sälja direkt till besökare, så skulle det diskriminera utländska producenter.

Påstående att gårdsförsäljning skulle gynna landsbygden och sysselsättning där skulle bli ytterst marginell, bara några tiotal nya jobb. Istället är försäljning via Systembolaget betydligt viktigare, menar gårdar själva i LRF-enkät.
”Paradoxalt nog vore det viktigare för tillverkarna att slå vakt om Systembolaget, än att få sälja till besökare”, skriver de fyra debattörerna på DN-debatt.

Ekot gjorde en rundringning i somras bland allianspartierna och kom fram till att alliansen skulle kunna få majoritet i riksdagen för gårdsförsäljning med Sverigedemokraternas stöd. Moderata ledamöter vill lägga ett gemensamt förslag i den riktningen.
Flera av de borgerliga partierna har tagit kongressbeslut om att stödja gårdsförsäljning.

Region Skåne ska begära hos regeringen att få starta försök med gårdsförsäljning av vin och öl i Skåne, som Drugnews rapporterat om. Men folkhälsominister Annika Strandhäll (S) har på frågor i riksdagen avvisat gårdsförsäljning helt med hänvisning till att monopolet ska behållas av hälsoskäl.

Annonser