Gårdsförsäljning på försök i Skåne?

Region Skåne ska ansöka hos regeringen om att få starta ett treårigt försök med gårdsförsäljning av öl och vin. Frågan kan även bli riksdagsfråga.

Den som trodde att gårdsförsäljning av alkoholdrycker var avstyrt efter flera utredningar och debatter med hänvisning till folkhälsa och få behålla alkoholmonopolet är nog förvånad.

Men Liberalerna fick stöd för sitt förslag, om att ansöka om ett lokalt försök i tre år, av majoriteten i regionfullmäktige i Skåne förra veckan. Såväl allianspartierna som Sverigedemokraterna röstade för.

– Äntligen kan vi öppna upp för det lokala. Den skånska mat- och dryckeskulturen är rik och ska kunna få utvecklas ännu mer. Mikrobryggerier och vingårdar har exploderat i antal och är en spännande del i det, säger Gilbert Tribo,

Gilbert Tribo. Foto: Liberalerna

liberalernas gruppledare i regionen, till Drugnews.

Han menar att flera turister vill kunna handla med sig hem lokalproducerad öl och vin vid besök på gårdar, inte behöva åka fler mil till närmaste systembutik. Och att det i förlängningen kan leda till fler besökare och fler anställda i landsbygdsnäringen.

Men S, V och Mp reserverade sig vid mötet.
– Alkoholpolitiken måste bygga på omsorg om folkhälsan i första hand. Att tillåta gårdsförsäljning påverkar totalkonsumtionen av alkohol negativt och en bärande tanke i svensk alkoholpolitik är att begränsa privata vinstintressen i handel med alkohol, säger regionrådet Anders Åkesson (MP) till Skånska Dagbladet.

Att en gårdsförsäljning nämnvärt skulle påverka totalkonsumtionen av alkohol eller att EU skulle ifrågasätta Sveriges undantag med Systembolag tror inte Gilbert Tribo.

– Dessa mindre volymer hotar inte folkhälsan och EU tillåter ju gårdsförsäljning i Finland som har Alko, så då borde det fungera här. Men skulle det leda till negativa konsekvenser, så är det bara att avsluta försöket, säger Gilbert Tribo.

Nu ska han ligga på för att Region Skåne skickar iväg en formell ansökan om projektet. Rödgröna regeringen har tydligt sagt att gårdsförsäljning inte är aktuellt. Men Tribo hoppas att en diskussion i riksdagen kan skjuta på den politiska processen och att en majoritet där är positiva till gårdsförsäljning.

Maria Malmer Stenergard (M).

Redan har moderata riksdagsledamoten Maria Malmer Stenergard från Skåne ställt en skriftlig fråga till statsrådet Annika Strandhäll (S) i ämnet och svar väntas i sommar. Hon menar att ”det är ingen hemlighet att skånsk matkultur är viktig. Och mat och dryck hänger ihop”. De som producerar öl och vin säljer även andra produkter från gårdarna och ”det vore naturligt om de själva fick sälja det de skapar, i en helhet”. Hon undrar vilka initiativ minister avser ta för att gårdsförsäljning av alkohol ska bli verklighet.

Nykterhetsrörelsen är lite överraskad över att förslaget åter tas upp.

Per-Olof Svensson

Om Sverige öppnar upp för gårdsförsäljning av alkohol, så är risken uppenbar att EU konstaterar att landet på eget initiativ har släppt alkoholmonopolet, varnar Per-Olof Svensson, organisationssekreterare på Blå Bandet.
– Monopol är ett ”rött skynke” inom EU, men Sverige har ett undantag av folkhälsoskäl för Systembolaget. Detta måste vi nu återigen slå vakt om, säger han till Drugnews.

Tema: Gårdsbutiker

För tredje gången ska gårdsförsäljning av alkohol utredas. Det är Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som i november 2020 fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) ska hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

− bedöma om det är EU-rättsligt möjligt och om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att t.ex. enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion

− bedöma om försäljningen behöver knytas till ett produktionsställe eller ett odlingsställe och om det är nödvändigt att även tillåta försäljning via internet, eller på annat vis för hemleverans,

− lämna förslag på former för tillsyn, öppettider och prissättningsmodell

− analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förväntas för näringslivet, landsbygden, småföretagare och sysselsättning om gårds-försäljning skulle införas,

analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som införande av gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan föranleda,
bl a om ett införande kan bidra till ökad alkoholkonsumtion, genom ökad tillgänglighet av säljställen. Men även utifall det kan innebära ökad marknadsföring och exponering av alkohol och hur det kan påverka folkhälsan. Utredaren ska även beakta eventuella konsekvenser även för barn och unga, som anses vara mer påverkbara, ex genom marknadsföring, och alkoholpolitiskt är särskilt skyddsvärda.

− lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Läs mer

Annonser