Riksdagen röstade för gårdsförsäljning

En riksdagsmajoritet (Alliansen +SD) röstade för att uppmana regeringen se över lagen och möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholdrycker – om det inte hotar Systembolaget. ”Ett tokigt beslut. Man kan inte både ha ett monopol, och inte ett monopol”, säger Lars-Axel Nordell (KD) som avstod rösta i protest.

Det var socialutskottets majoritet som ville att riksdagen med ett tillkännagivande uppmanar regeringen möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol i ”begränsad utsträckning”.

Förslaget – som debatterades förra veckan i riksdagen – röstades i onsdag eftermiddag igenom av de borgerliga partierna och Sver igedemokraterna, 151 mot 140.Bara Barbro Westerholm (L) bröt partilinjen och röstade med de rödgröna som ville fälla förslaget. 56 ledamöter var frånvarande.
– Det är alkoholpopulism som hotar alkoholmonopolet, sa i debatten då Hans Hoff (S) och Karin Rågsjö (V).

Lars-Axel Nordell

Två borgerliga ledamöter avstod medvetet vid omröstningen: Per Lodenius (C) och Lars-Axel Nordell (KD) som är ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp.

– Vi hade kommit överens om att välja gult (dvs. avstå) för att markera att vi inte tyckte om det här förslaget, säger Nordell till Drugnews.

Nordell säger att hans parti KD inte ändrat uppfattning, utan vill ha kvar Systembolaget. Men han anser att det är ”ett tokigt beslut” i riksdagen då han anser det inte behövs en ny utredning.

Nu väntas en tredje statlig utredning tillsättas för att se om det går förena gårdsförsäljning med detaljhandelsmonopolet. Två tidigare utredningar har kommit fram till att det krockar med Sveriges undantag i EU för att få behålla Systembolaget, (om inte även utländska alkoholtillverkare släpps in i ett parallellt säljsystem).

Men nu uppmanas alltså regeringen att hitta en möjlig väg för att gårdar ska få sälja exempelvis lokalproducerat öl, vin och cider. Socialutskottets förslag byggde på enskilda motioner från M, KD, och C.

Per-Olof Svensson

Nykterhetsorganisationen Blåbandet hade före debatten skickat vykort om att ”Rädda Systembolaget!” till samtliga borgerliga partiers och SD:s ledamöter och beklagar idag riksdagsbeslutet.
– Tråkigt och onödigt att behöva utreda frågan om gårdsförsäljning igen. Hoppas man kommer fram till samma resultat som tidigare – det går inte förena gårdsförsäljning av alkohol och Systembolagets detaljhandelsmonopol, säger organisationssekreterare Per-Olof Svensson till Drugnews.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser