System-VD varnar politikerna för gårdsvin

Allianspolitiker förbereder motion om att tillåta gårdsförsäljning. I veckan varnade Systembolagets vd Magdalena Gerger för konsekvenserna av det i ett öppet brev till alla riksdagsledamöter. Hon både kritiseras och hyllas för det.

Foto: Drugnews

I brevet skriver Gerger att om Sverige tillåter gårdsförsäljning så blir det inte mycket kvar av den svenska alkoholpolitiken, som bidragit till ett bättre och tryggare samhälle där färre barn far illa i familjer där föräldrar dricker för mycket.

Därmed blir det också ett principiellt val mellan att värna den svenska alkoholpolitiken och att tillåta gårdsförsäljning”. Skriver hon och fortsätter att ”som VD för Systembolaget ser jag att gårdsförsäljning rimmar illa med svenska folkets vilja. Nästan åtta av tio stödjer ensamrätten”, skriver hon till de 349 riksdagspolitikerna.

Annicka Engblom Foto: Riksdagen

En av de som mottog uppmaningen är Annicka Engbom (M) som just nu förbereder en motion om att tillåta gårdsförsäljning.

– Helt häpnadsväckande! Jag är helt mållös! Man får ha varierande syn på Systembolagets monopol, men lagstiftningen kring den är en diskussion som inte ska föras av en VD för ett statligt ägt bolag med eget intresse i frågan, säger Annicka Engblom till Expressen.
Gerger på Systembolaget besvarar kritiken med att ”det är mitt jobb att tydligt informera om riskerna”.

Nätverket Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) applåderar Systemchefens öppna brev till riksdagsledamöterna som ett bra initiativ.

Anders Andersson

– Den allt för ofta oseriösa debatten om gårdsförsäljning och vad ett oförsiktigt beslut kan medföra måste uppmärksammas. Därför är det bra att Systembolagets VD Magdalena Gerger talar klarspråk, säger Anders Andersson, ordförande i SLAN.

Systembolagets ställning skulle hotas och förutsättningen ”för den solidariska och restriktiva alkoholpolitiken ryckas undan”, anser Andersson och välkomnar Gergers utspel inför höstens politiska debatter.

Sverige fick ett undantag vid EU-inträdet 1995 om att behålla statliga detaljhandelsmonopolet för alkoholförsäljning med hänvisning till folkhälsan. Det har återkommande ifrågasatts, exempelvis om att vinbönder och mikrobryggerier borde få sälja några flaskor direkt till besökare, för att stärka turism och landsbygdsutveckling.

Två statliga utredningar har kommit fram till att gårdsförsäljning skulle vara oförenligt med EU-rätten, det skulle diskriminera utländska alkoholproducenter. För att kringgå det skulle behövas omfattande ändring, att ge både svenska och utländska tillverkare rätt öppna säljställen för öl, vin och starksprit i hela landet. Ett stort parallellt privat distributionssystem av alkohol alltså vid sidan om Systembolaget.

Annonser