“Det här är inte gårdsförsäljning“

STOCKHOLM Både svenska och utländska alkoholtillverkare ska få sälja egen och andras sprit, vin och öl runt landet. Det föreslår utredningen om s.k. gårdsförsäljning. “Det här är betydligt mer långtgående än direktivet och öppnar för ett parallellt system för alkohol vid sidan av Systembolaget“, säger ansvarig minister Maria Larsson.

EU-rättjuristen Lotty Nordlings betänkande till regeringen hade läckt ut i förväg och innehöll det som Drugnews rapporterat om. För att möjliggöra för gårdsförsäljning av alkohol, utan att EU kan slå ner på diskriminering, så menar Nordling att även utländska tillverkare måste bjudas in att starta alkoholbutiker i Sverige.

Hon anser ändå att det går att kombinera med att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol och värna folkhälsan. Efter att konstaterat att den finska varianten av gårdsbutiker inte är framkomlig här, så vill utredningen alltså öppna för ett parallellt system för alla alkoholproducenter i unionen att söka tillstånd för direktförsäljning i Sverige.

– Vi fick idén till modellen av en tjänsteman i EU-kommissionen, så den borde klara en granskning. Men man kan ju aldrig säga säkert, sade hon på en presskonferens om utredningen.

Vart ursprungstanken om gårdsbutiker för närproducerade drycker för att stödja landsbygdsturism tog vägen hade hon lite svårt att förklara. Förslaget uppges fortfarande handla om “gårdsförsäljning“, fast det likaväl kan handla om butiker i storstäder där utländska tillverkare kan lansera och sälja alkohol. Kravet är att det även ska ingå studiebesök, föreläsning eller annan “upplevelsetjänst“ om drycker som kunderna ska betala för.

Hon gissar att ett par hundra butiker kanske skulle öppnas om modellen blir verklighet, men utesluter inte att det kan bli betydligt fler. En begränsning med volymgräns för försäljning för varje säljställe föreslås (1500 liter ren alkohol per år) och att kunder bara får köpa några flaskor per besök (högst en liter sprit, tre liter vin eller fem liter öl).

Två experter i utredningen skriver i särskilda yttrande att de inte delar bedömningen att lagförslaget är förenligt med EU-rätten, monopolet och inte leder till negativa konsekvenser för folkhälsan.

Även andra jurister menar att om modellen genomförs, så kan den överklagas till EU-domstolen och då hänger svenska detaljhandelsmonopolet löst. Nya privata försäljningskanaler för alkohol skulle kunna ställa undantaget i ny dager.

Men även den föreslagna kvantitetsgränsen som butikerna får sälja skulle kunna ifrågasättas.

Sprit- och vinleverantörerna är nöjda med förslaget och hoppas kunna arbeta mer som kollegorna ute i Europa. Men ser ett allvarligt problem för tillväxt på grund av försäljningsbegränsningen.

– Begränsningen av försäljning per person är i sig inget problem, den hindrar ju inte tillväxten, däremot är det ett problem med volymbegränsning för total försäljning per år. Hur gör man om man har en bra vår med många besökare? Stänger igen butiken lagom till den stora turistsäsongen och avskedar butikspersonalen?, säger Erika Nylander, VD för SVL, i en kommentar om gårdsutredningen.

Regeringen har varit splittrad om gårdsförsäljning. FP och KD har varit skeptiska, medan C och M varit mest för. De rödgröna partierna är övervägande emot förslaget. I regeringsförklaringen och i riksdagens socialutskott slogs nyligen fast att Systembolaget är en grundbult i alkoholpolitiken för att begränsa skadorna.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) var märkbart tveksam efter att ha tagit emot utredningen i torsdags:
– Det här är ju inte vad jag uppfattar som gårdsförsäljning. Enligt förslaget kan en fransk tillverkare sälja sitt märke i Stockholm och en svensk kan sälja polsk sprit här.
– Jag skulle kunna strunta att läsa förslaget, men har man uppdragit till någon att utreda, så får man ta sig tid att gå igenom vad den kommit fram till. Det ska jag göra över en glögg, en alkoholfri sådan, och ta ställning efter jul, sade Maria Larsson till Drugnews.

• Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor talar om en “havererad utredning“. Att utredaren väljer föreslå något annat än vad regeringen har beställt och inte svarar på huvudfrågan. Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO anser att utredaren satt näringsintressen före folkhälsan.

• Fotnot: Ladda ner betänkandet om “Gårdsförsäljning” (SOU 210:98), (pdf-fil, 256 sidor).

Etiketter:

Annonser