Hon ska utreda gårdsförsäljning

[UPPDAT] Gårdsförsäljning av alkohol ska utredas igen – en tredje gång. Det har regeringen motvilligt beslutat efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. Det blir förre landshövdingen Elisabeth Nilsson som får uppdraget som ska vara klart i december 2021. / Kommittédirektiven nu släppta.

Gårdsförsäljning åter i fokus. Foto Drugnews

Den till synes ”eviga frågan” om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan tillåtas hos lokala producenter utan att hota Systembolagets monopol ska alltså utredas igen.

Frågan har utretts två gånger tidigare, men kom fram till att det är omöjligt utan att detaljhandelsmonopolet riskeras. Sverige fick ett undantag vid EU-inträdet 1995.
Nu ska det alltså göras igen utifrån en EU-rättslig analys.

Centerpartiet och andra borgerliga partier har politiskt drivit frågan och fick med sig riksdagen om att kräva att frågan utreds igen och som senare blev det en punkt i januari-överenskommelsen (mellan S-MP-L-C) som blev grunden till Stefan Löfvens regering.

De flesta EU-länder tillåter att lokala producenter – såsom vingårdar och mikrobryggerier – även kan sälja några flaskor till besökare. Men inte i Sverige som har över 800 lokala alkoholproducenter idag.

– När vi är ute och lyssnar på både vinproducenter och ölproducenter så är det ju många som efterfrågar just det, deras kunder som kommer som är nyfikna och som gärna vill köpa en öl eller en flaska vin med sej hem, säger riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C) till SR Ekot.

Men kritiker till att tillåta ett parallellt försäljningssystem till Systembolaget har menat att det kan hota den svenska alkoholpolitiken – som betonar folkhälsa istället för privat vinning – i förlängning. Forskare menar att monopolet med tillgångsbegränsning, ålderskontroll håller nere skador och dödsfall.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO menade i en rapport (”Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst”, pdf-fil, 24 sidor) nyligen att stora starkspritföretag – som Absolut Company – ligger bakom lobby-kampanjerna och att de flesta producenter finns i städer och inte på landsbygden.
– Med gårdsförsäljning skulle nästan vem som helst snabbt och enkelt kunna starta tillverkning av öl, vin och sprit och få ansvar för åldersgränser, öppettider och skatteinbetalningar. Det är långt från den harmlösa småskaliga bild som målats upp kring förslaget, sa Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, då till Drugnews.

Medan Absolut Companys chefslobbyist Fredrik Borelius replikerade att ”skräckscenarier målas upp med antaganden och rena felaktigheter”.

Och Centerns Sofia Nilsson, som sitter i riksdagens socialutskott, säger till SR att någon uppluckring av Systembolagets monopol, med öppning för att stora spritbolag kan sälja vid sidan om, vill partiet inte se, men att utredaren får föreslå hur det kan utformas, ”så att det faktiskt handlar om gårdsförsäljning”.

De rödgröna partierna har hela tiden varit emot gårdsförsäljning, men nu tvingas S-MP tillsätta en ny utredning. I ett pressmeddelande från regeringen på lördagen står dock:
”Det är viktigt att folkhälsan inte försämras vid ett eventuellt införande av gårdsförsäljning, bland annat genom en ökad alkoholkonsumtion. Utredaren ska därför analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som ett eventuellt införande kan innebära. Om det bedöms vara juridiskt och EU-rättsligt möjligt att införa gårdsförsäljning ska utredaren föreslå formerna för det.”

Till särskild utredare av gårdsförsäljning har utsetts Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötland (2010-2018). Hon är 67 år, utbildad bergsingenjör och har arbetat inom SSAB, och lett flera utredningar och styrelser (bl. a styrelseordförande för KK-stiftelsen, Vadstena-akademin och IVA-projektet Vägval för klimatet), enligt Wikipedia.

Uppdraget ska senast 7 december 2021 redovisas för regeringen.

Kommittédirektiven presenterades i måndags 16 november (Dir. 2020:118), se faktaruta intill.

 

Tema: Gårdsbutiker

För tredje gången ska gårdsförsäljning av alkohol utredas. Det är Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som i november 2020 fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) ska hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

− bedöma om det är EU-rättsligt möjligt och om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att t.ex. enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion

− bedöma om försäljningen behöver knytas till ett produktionsställe eller ett odlingsställe och om det är nödvändigt att även tillåta försäljning via internet, eller på annat vis för hemleverans,

− lämna förslag på former för tillsyn, öppettider och prissättningsmodell

− analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förväntas för näringslivet, landsbygden, småföretagare och sysselsättning om gårds-försäljning skulle införas,

analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som införande av gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan föranleda,
bl a om ett införande kan bidra till ökad alkoholkonsumtion, genom ökad tillgänglighet av säljställen. Men även utifall det kan innebära ökad marknadsföring och exponering av alkohol och hur det kan påverka folkhälsan. Utredaren ska även beakta eventuella konsekvenser även för barn och unga, som anses vara mer påverkbara, ex genom marknadsföring, och alkoholpolitiskt är särskilt skyddsvärda.

− lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Läs mer

Annonser