Många nya jobb i dryckesbranschen

Det är högkonjunktur i dryckesbranschen i landet. Flera mikrobryggerier och andra tillverkare av öl, vin cider och sprit har startats efter EU-inträdet. Uppåt 2500 nya jobb kan ha skapats, enligt ny rapport.

Dryckesbranschrapporten 2018 kom i veckan, som tagits fram av Lantbrukarnas Riksförbund och The Absolute Company.

Antalet registrerade alkoholproducenter är nu över 550 och hela branschen sysselsätter över 5000 personer. Hälften arbetar i mindre och medelstora företag, varav de flesta bildats senare år.

– Dryckesbranschen växer så det knakar och att få vara en del av den snabbast växande kategorin inom livsmedelsindustrin är otroligt glädjande. Kreativiteten och entreprenörsandan i branschen gör att Sverige har en möjlighet att etablera sig som måltidsdestination. Nu gäller det att alla producenter får möjligheten att nå sin fulla potential, säger Anna Malmhake, vd på The Absolut Company, i ett pressmeddelande.

Även LRFs vd Anders Källström poängterar att dryckesbranschen har stor potential att bidra till ökad livsmedelsexport och måltidsturism. Och utveckla landsbygden.

I rapporten upprepas flera gånger att gårdsförsäljning direkt till besökare vore önskvärt, (som några politiker motionerat om i riksdagen) för att utvecklas. Den hänvisar till utredning, ”avsaknaden av gårdsförsäljning gör att Sverige inte kan utnyttja den fulla potential som dryckesföretagen utgör som besöksmål. Det är något som finns i alla andra EU-länder och starkt bidrar till turismen inom detta område. ”

Men regeringen har sagt nej till försök med gårdsförsäljning – för att det skulle riskera det undantag med detaljhandelsmonopol som Sverige har i EU och i förlängningen öka alkoholkonsumtion.

LRF har efter en enkät till mindre dryckesföretag uppskattat att uppåt 2500 nya jobb har skapats i branschen. Av de över 550 alkoholproducenterna framställer 413 öl.

Vintillverkarna finns mest i södra Sverige, särskilt Skåne; bryggerier och destillerier mer i mellersta och norra landet.

Bryggerier sysselsätter 1700 personer, vingårdar 250 personer och destillerier cirka 500 personer, inklusive besöksverksamhet. Tillkommer Absolut Companys 300 anställda i Åhus och Nöbbelöv, och ytterligare 2000 helårsarbete som genereras, enligt Dryckesbranschrapporten (fil, 36 sidor).

Annonser