Strandhäll: ingen gårdsförsäljning

Regeringen är inte intresserad av något försök med gårdsförsäljning i Skåne, trots region Skånes önskemål om ett sådant försök.

Region Skåne har beslutat att ansöka om tillstånd att under en treårig försöksperiod tillåta Skåne län att erbjuda gårdsförsäljning av vin och öl.

I svar på ett par skriftliga frågor från två riksdagsledamöter med anledning av beslutet konstaterar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att den utredning som tillsattes av den förra Alliansregeringen konstaterade att en ”EU-rättsligt legitim reglering av sådan försäljning kräver att även utländska tillverkare ges tillträde till den svenska marknaden, liksom att försäljning inte bara kan tillåtas på landsbygden.”

Strandhäll hänvisar också till nyligen publicerad forskning visar att Systembolagets monopol räddar cirka 1 300 liv om året och innebär att cirka 20 000 sjukhusvistelser kan undvikas och att hon av det skälet ”avser att värna det svenska detaljhandelsmonopolet”.

Annonser