Centern: låt systemombud ha lager

Låt de lantbutiker som är ombud för Systembolaget ha lager och sälja alkohol direkt från hyllan med liten vinst. Det föreslår Centerns partiledning inför sin stämma. Men förslaget möter stark kritik.

Idag har Systembolaget, som idag har detaljhandelsmonopol av alkohol, vid sidan om sina 431 egna butiker även uppåt 500 ombud över hela landet. Det kan vara lanthandlare, mackar och andra butiker där kunder kan beställa alkohol och få köpa den med någon dags fördröjning.

Nu föreslår Centerpartiet inför partistämman 30 september till 1 oktober i Malmö att ombuden ska få ha egna lager och kunna sälja direkt till kunder. Och dessutom låta handlarna ta ut ett högre pris än Systembolaget för att täcka sina personal- och lokalkostnader.

Eskil Erlandsson

Det är viktigt att det finns en någorlunda likvärdig service i alla delar av landet. I dag fungerar ombuden så att du måste beställa och sen tar det åtminstone ett dygn och i en del fall flera dygn att få den produkt du vill ha. Men den som bor i den stora staden har gångavstånd till Systembolaget, säger Centerns landsbygdspolitiska talesperson Eskil Erlandsson till Expressen.

Erlandsson vill att servicen bör bli mer likvärdig i alla delar av landet. Och att kommunerna ska vara med och bestämma mer om var nya systembutiker och ombud etableras. Idag avgör Systembolaget det på egen hand utifrån befolkningsmängd.

Men förslaget möter kritik från såväl Socialdemokraterna och allianspartier.
– Det är inte förenligt med EU-rätten. Då faller monopolet, därför att ska de (lanthandlarna) ha lager så ska de ha lager av alla varor, så att det är konkurrensneutralt. Det här är prövat och inte möjligt, säger Liberalernas riksdagsledamot i socialutskottet Barbro Westerholm, till SVT.

Debatten om gårdsförsäljning, lantbutiker och andra liberaliseringsförslag av försäljningsmonopolet landar ofta i vågskålen mellan folkhälsa och näringspolitik.

Yasmine Larsson (S) i socialutskottet menar att de olika försöken att bredda inköpsställen för alkohol äventyrar det svenska monopolet. Hon oroas över konsekvenserna och att Systembolaget är viktigt för landet, ”det räddar liv”, säger hon till SVT.

Enligt forskning skulle alkoholkonsumtionen vara över 30 procent högre om dryckerna fick såldes i vanliga livsmedelsaffärer. Och fler människor riskera skadas och fara illa.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är starkt kritisk till Centerns förslag.

Johnny Mostacero, IOGT-NTO. Foto: Samuel Somo

– Absolut. Centerpartiet går emot folkhälsan med förslaget. Det går inte kombinera direktförsäljning i lanthandel eller gårdsförsäljning med EU-undantaget vi har. Systembolagets monopol äventyras mer varje gång frågan kommer upp, säger förbundsordförande Johnny Mostacero till Drugnews.

Han understryker att en stor majoritet svenskar är nöjda med Systembolaget, ”så det finns inget folkligt stöd för avskaffa monopolet”. Och i grunden handlar det om att med reglerad Systemförsäljning med pris, åldersgräns, öppettider och icke vinstintresse motverka ökad tillgänglighet och konsumtion, som skulle öka alkoholrelaterade skador och dödsfall.

Om kommunen skulle få större inflytande över etablera nya ombud tror Mostacero det mer skulle gynna näringsintressen än folkhälsan. Han är också emot att ombud skulle få sälja högre än systempriset, såsom föreslås.

– Det är viktigt ha lika pris på alkoholdrycker i Systembolaget och hos dess ombud. Men jag har inget emot att priserna generellt höjs genom högre alkoholskatt, de har inte hängt med prisindex på många år, säger Johnny Mostacero.

• Men är inte likvärdig service till alkohol viktigt?
– Jovisst, det är därför ombuden finns där systembutiker inte täcker. Det kan bli någon dags väntan på det som beställt, visst. Men vi kan inte ha all service i hela landet, då är tillgång till annat viktigare, såsom vård, skola och omsorg, svarar nykterhetsbasen.

Annonser