”Riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning”

Antalet alkoholtillverkare ökar i landet. Och det finns nu en politisk majoritet i riksdagen för att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Alliansen med stöd av SD kan driva igenom en motion, enligt Ekot.


Sveriges Radio har ringt runt till riksdagspartierna och finner stort stöd för att låta alkoholproducenter sälja sina varor direkt till besökare.

Moderaterna hoppas nu få tillstånd en gemensam alliansmotion när riksdagen öppnar i höst. En variant med att alkoholtillverkarna genom en lagändring kan få möjlighet bli ombud för Systembolaget.

– Tidigare har man ofta angett socialpolitiska skäl, att folk skulle dricka för mycket. Det tycker jag är direkt tramsigt. Det här skulle snarare vara viktigt för att utveckla lantbruket i Sverige, Lars Hjälmered, gruppledare för Moderaterna i näringsutskottet, till Ekot.

Än har alliansen inte lyckats enas kring modellen, bland andra tvekar KD och Liberalerna kring gemensam motion. Men är med på grundtanken att tillåta gårdsförsäljning. Även Sverigedemokraterna ser positivt på det. På så sätt skulle en majoritet finnas.

Den rödgröna regeringen och Vänstern har hittills varit emot gårdsförsäljning. Varnar för att det kan bryta Systembolagets monopol och EU frånta Sveriges undantag. Två utredningar har också kommit fram till att gårdsförsäljning är knepigt införa, att även utländska tillverkare då måste få starta säljställen både på landsbygd och i stad av all slags alkohol för att inte anses diskriminerande.

Region Skåne beslutade nyligen – som Drugnews berättat – att söka tillstånd för att vinodlare och mikroölbryggare i länet under tre år ska få sälja till besökare. Men socialminister Annika Strandhäll (S) och regeringen är kallsinnig och vill värna det svenska detaljhandelsmonopolet för att hålla ner drickande och skador.

Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl

Förespråkarna hänvisar ofta till att Finland lyckats ha både alkoholmonopol och gårdsförsäljning. Men det gäller endast för en särskilt spritsort på frukt och bär med 13 procents styrka och får bara säljas över 60:e breddgraden, från Helsingfors och norrut.

– Det är ett extremt smalt undantag. 2009 ville de utvidga gårdsförsäljningen och sälja likör, men fick smäll på fingrarna av EU-kommissionen och var tvungna att backa, säger Annika Strandhäll till Aftonbladet.

Hon menar att det inte går förena gårdsförsäljning med statligt monopol i Sverige.

Samtidigt har antalet alkoholproducenter ökat kraftigt i Sverige. Antalet tillstånd att tillverka alkohol har ökat från 242 år 2013 till 560 idag, enligt Skatteverket. Och antalet svenska drycker som säljs på Systembolaget har tredubblats sedan 2009 till ifjol hela 2 668 produkter. Särskilt mikrobryggerier har drivit på den utvecklingen. Men även vinodlare och sprittillverkare har blivit fler.

Se TV4-intervju med vintillverkare på Lidingö.

Tema: Gårdsbutiker

För tredje gången ska gårdsförsäljning av alkohol utredas. Det är Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som i november 2020 fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) ska hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

− bedöma om det är EU-rättsligt möjligt och om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att t.ex. enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion

− bedöma om försäljningen behöver knytas till ett produktionsställe eller ett odlingsställe och om det är nödvändigt att även tillåta försäljning via internet, eller på annat vis för hemleverans,

− lämna förslag på former för tillsyn, öppettider och prissättningsmodell

− analysera vilka eventuella kommersiella effekter som kan förväntas för näringslivet, landsbygden, småföretagare och sysselsättning om gårds-försäljning skulle införas,

analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som införande av gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan föranleda,
bl a om ett införande kan bidra till ökad alkoholkonsumtion, genom ökad tillgänglighet av säljställen. Men även utifall det kan innebära ökad marknadsföring och exponering av alkohol och hur det kan påverka folkhälsan. Utredaren ska även beakta eventuella konsekvenser även för barn och unga, som anses vara mer påverkbara, ex genom marknadsföring, och alkoholpolitiskt är särskilt skyddsvärda.

− lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Läs mer

Annonser