”Gårdsförsäljning hotar Systembolaget”

Alkoholforskare reagerar mot januari-uppgörelsen som fyra partier slutit där även förslag att utreda gårdsförsäljning ingår. Tidigare utredningar har visat att gårdsförsäljning skulle hota Systembolagets monopol och forskarna varnar på DN Debatt att tillåta alkohol i dagligvaruhandeln skulle öka försäljningen kraftigt och leda till över 1400 fler dödsfall årligen, enligt en studie.

Den utredning om gårdsförsäljning av alkohol som föreslås i utkast till avtal mellan S/MP/C/L ska tillsättas 2020.

Landsbygdsutveckling eller folkhälsohot? Foto: Drugnews

”Den framstår som både oroande och onödig eftersom två tidigare statliga utredningar funnit att gårdsförsäljning inte är förenlig med Systembolagets monopol”, skriver alkoholforskarna Sven Andréasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, Johanna Gripenberg, chef STAD och KI-forskare, Thor Norström, professor i sociologi Stockholms universitet, och Mats Ramstedt, docent och KI-forskare på DN Debatt.

De är kända svenska alkoholforskare om hälsorisker, konsumtionsmönster och detaljhandelsmonopolets roll. De har medverkat i en internationell studie om hur hälsoeffekter vid en privatisering av detaljhandeln för alkohol kan beräknas. Vid övergång från monopol till antingen licensierade alkoholbutiker eller system med bred försäljning i dagligvaruhandeln.

I en rapport – som Drugnews tidigare rapporterat om – och som i januari publicerats i tidskriften BMC Public Health, så framgår de negativa effekterna.

En övergång till att sälja alkohol i dagligvaruhandel (exempelvis livsmedelsbutiker), så skulle alkoholkonsumtionen öka 31 procent i Sverige och leda till ökade hälsoskador och drygt 1 400 fler dödsfall per år, (bl. a 29 proc. fler alkoholrelaterade cancerdödsfall). Dessutom ökade vårddagar och samhällskostnader, 34 procent fler misshandelsfall och 58 procent fler rattfyllerier.

”Systembolaget kan ses som en intelligent avvägning mellan individuell frihet och behovet av att begränsa risken för alkoholskador”, skriver debattörerna. Foto: Systembolaget

”Frågan är om Systembolagets alkoholmonopol har sådana positiva hälsoeffekter i Sverige att de motiverar ett avsteg från marknadsekonomins fria konkurrens. Vår studie talar för det”, skriver forskarna.
De understryker att alkohol är ingen vanlig vara och att forskningen är entydig om att ”ökad konkurrens inom alkoholområdet leder obönhörligen till ökad alkoholkonsumtion och ökade skador”.

Istället för att möjliggöra gårdsförsäljning för landsbygdsutveckling, men utan att hota monopolet, som förespråkarna ofta argumenterar, så har tidigare utredningar slagit fast att det skulle krocka med det undantag för detaljhandelsmonopol Sverige fick av EU med hänvisning till folkhälsa.

Men de fyra forskarna ser även problem med dagens upplägg och vill att regler mot distanshandel av alkohol från utlandet skärpas och rekommenderar regeringen införa minipriser för alkohol, som gjorts i Irland och Skottland, för att skydda utsatta grupper.

Hur nya regeringen kommer göra med frågan om gårdsförsäljning återstår att se. En utredning finns med under punkt om landsbygdsutveckling i januari-avtalet och ifjol drev alliansen med SD igenom en uppmaning till regeringen att se över lagen och möjliggöra gårdsförsäljning i ”begränsad utsträckning” – om det inte hotar monopolet.

Lennart Agén

Systembolagets presschef Lennart Agén till Drugnews:
– Vi tycker att läget är klart, att det är svårt att kombinera de två delarna – gårdsförsäljning och ensamrätt. Men vi får avvakta och se vad förslag om ny utredning  innebär, hoppas att det kan klarläggas en gång för alla.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser