Debatt om Systemet på Centerstämma

[UPPDAT] Systembolaget blev en av få heta debatter på Centerstämman gångna helgen. Förslag att slopa monopolet avslogs dock, men partistyrelsens linje om att förenkla för lanthandlare att systemombud och hålla lager bifölls.


Flera motioner på stämman från olika delar av landet ville ersätta alkoholmonopolet med ett licenssystem. Men efter en hård debatt i lördags så vann partistyrelsens linje med rösterna 259 nej mot 215 ja.

Att behålla monopolet, men och underlätta för lanthandlare att bli ombud för Systembolaget och att även de får hålla lager med drycker och kunna ta ut ett högre pris än på Systemet. Samt öka kommunernas inflytande över nyetablering systembutiker och ombud, beslutades att driva.

– Vi vill att glest belägna ombud, exempelvis på en skärgårdsö, ska kunna lagerhålla vissa varor, kanske svenska nubbar, så att den som har glömt att göra sin beställning slipper ta båten till stan, sade Anders W Jonsson i partistyrelsen, till Sydsvenskan.

Partiledningen förespråkar sedan tidigare även gårdsförsäljning.
Argument mot avveckla monopolet var att det skulle öka alkoholkonsumtionen och riskera folkhälsan. Ett sådant ”experiment” vill partiet inte utsätta svenska folket för.

Men att låta systemombud hålla lager och sälja alkohol för högre pris än Systemet kritiseras av bland andra nykterhetsrörelsen, som menar att det banar väg för att avskaffa monopolet.

Om en lanthandel börjar med ett lager av alkoholdrycker, och därmed får ett eget utbud, så är den butiken inte längre ett ombud utan en egen butik med ett eget sortiment. Då har vi inte längre ett detaljhandelsmonopol utan ytterligare en variant med licenserade butiker”, skriver Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO, i en kommentar.

Annat förslag på Centerstämman var att avkriminalisera narkotikabruk, men att försäljning och innehav fortsatt skulle vara kriminaliserat. Men förslaget från CUF med stöd av partiets toppnamn i Malmö, Niels Paarup-Petersen, avslogs av stämman. Partistyrelsen är orolig för den höga narkotikadödligheten och vill att en undersökning görs om dess orsaker och även utvärdera gällande lagstiftning, bland annat om konsumtionsförbudet är ändamålsenligt.

På Centerstämman i Malmö behandlades över 600 motioner av de 520 ombuden. Stämman samlade 1200 deltagare och partiledaren Annie Lööf stärkte sin roll. Vind i opinionen ger partiet gott självförtroende inför valet nästa år. Allianssamarbete i första hand, men hon kan annars tänka sig söka blocköverskridande stöd, dock inte från SD, gjorde hon klart.

Annonser