Sverige i EU-topp om narkotikadöd

Dödlighet av narkotika är näst högst i Sverige i Europa och har tredubblats senaste decenniet, enligt EU:s narkotikabyrås nya rapport.

– Det är väldigt, väldigt allvarlig, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) om statistiken till SVT.

EU-rapporten som publiceras av EU:s drogobservatorium ECNN i Lissabon utgår från drogstatistik i medlemsländerna 2014. I Sverige rapporterades då 609 dödsfall som relateras till narkotika, en tredubbling sedan 2004 då motsvarande var 188.

Genomsnittlig dödlighet i överdoser i EU år 2014 var drygt 18 dödsfall per en miljon invånare. För Estland var den 113 döda per miljon, Sverige 93 per miljon och Irland på tredje plats 71 döda per en miljon. Åtta länder totalt ligger över 40 döda per miljon i EU.

Även ifjol låg Sverige näst högst vad gäller narkotikarelaterad dödlighet i unionen, då gällde statistiken år 2013. Det kan vara tecken på ökat missbruk, men även bero på ändrade mätmetoder och fler självmord med narkotikaläkemedel, med mera, enligt en rapport från Socialstyrelsen tidigare i år.

Många av dödsfallen hänger samman med överdos av heroin. Men flera kritiker och experter har även pekat ut utbyggnad av underhållsprogram för opiatberoende och läckage därifrån till illegala marknaden som en möjlig orsak. Men Socialstyrelsen menar att programmen inte läcker nämnvärt.

Flera av dödsfallen har dock haft metadon, buprenorfin och även syntetopiaten fentanyl i kroppen vid obduktion. Även o Europa ökar missbruk av dessa läkemedel, samt opiaten tramadol.

– Visst ligger Sverige högt i dödsstatistiken. Det är problematiskt och vis måste analysera och se vad som kan göras mer, säger Joakim Strandberg, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, till Drugnews.

Han tycker att Laro-koppling (läkarassisterad behandling) bör undersökas vidare, men framhåller att det finns inget forskningsstöd för ett klart samband idag.

Från EU-rapporten om några länders narkotikadödlighet.Liksom folkhälsominister Wikström efterlyser Strandberg mer utbyggnad av sprutbyten och att pilotprojekt med Naloxon, som kan häva överdoser, får starta. Men något nationellt program för naloxon är inte aktuellt, enligt ministern. Däremot ska överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel försvåras, enligt ny utredning.
Strandberg på Folkhälsomyndigheten tycker även att utredning av dödsorsaksstatiken måste fortsätta.

I övrigt visar rapporten på ett allt mer komplext narkotikaproblem i Europa. Där ecstasy ökar på kontinenten (men inte i Sverige), fler syntetiska preparat strömmar ut på marknaden och att cannabis fortfarande är den största illegala drogen. Men cannabis verkar inte öka nämnvärt i Sverige, enligt Joakim Strandberg på Folkhälsomyndigheten.

• ECNN:s rapport över narkotikasituationen i Europa (pdf-fil, 84 sidor).

 

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser