Nej till försök med motgiftet Naloxon

Läkemedelsverket har avslagit ansökan till licens för nässprej med Naloxon vid opioidöverdoser. ”Fler kommer dö på grund av byråkrati”, säger Mikael Johansson vid Brukarföreningen i Skåne. Nu kan det bli en riksdagsfråga – lagändring kan behövas.

 Sprutbytet i Stockholm och Region Skåne har ansökt om att få skriva ut nässprej med läkemedlet Naloxon (Narcan) till narkotikamissbrukare och deras anhöriga. Avsikten är att sprejen ska delas ut i missbruksmiljö och användas för att häva överdoser av heroin och andra opiodpreparat (som metadon, buprenorfin m fl.).

Foto: Brukarföreningen

Opiater står bakom stor del av de kraftigt ökade narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige senaste decenniet. Erfarenheter från exempelvis England, Danmark och Norge visar att medlet Naloxon motverka överdoser och rädda liv om det ges i tid. Preparatet kan inte missbrukas.

Men i Läkemedelsverkets avslag förra veckan så anges att det saknas förutsättning inom befintlig läkemedelslagstiftning att medge en generell licens.

– Vi är positiva till användning av Naloxon för att motverka överdoser. Men det är inte tillåtet för sjukvården enligt dagens regler att förskriva läkemedel till en person som tänkt dela det vidare till okända personer, säger Paulina Tuvendal, klinisk bedömare på Läkemedelsverket som undersökt frågan, till Drugnews.

Hon hoppas nu att Socialstyrelsen som på regeringens uppdrag utreder vad som behöver göras för att minska narkotikadödligheten ska föreslå en översyn och ändring av läkemedelslagen. För att det ska bli möjligt dela ut Naloxon-sprej i bredare krets kring droganvändare.

Svenska Brukarföreningen har försökt påskynda införande av nässprejen och förra sommaren delade medlemmar ut doser på flera platser i landet i strid med lagen. I Skåne är det tänkt att föreningen i det kliniska försök som sjukvårdsregionen planerat skulle bidra med egna erfarenheter.

Brukarföreningen delade i somras ut motgift-doser och visade första-hjälpen mot överdos. Foto: Brukarföreningen

– Vi känner ju de som finns på gatan och i miljön och vill gärna kunna rycka ut med nässprej och rädda liv. Vi var i startgropen för att dra igång nu. Men det har skjutits upp flera gånger. Tråkigt. Fler kommer att dö i onödan på grund av byråkratin, säger Mikael Johansson, ordförande i Skåne, till Drugnews.

Han har själv lyckats rädda en vän med en Naloxon-dos. Han hoppas att såväl droganvändare som anhöriga, poliser, fältassistenter och andra som rör sig i missbruksmiljöer framöver ska få dela ut sprejen.

Idag är det bara sjukvårdspersonal som får ge motgiftet intravenöst till personer som tagit överdoser. Naloxonprogram har vetenskapligt stöd i studier i flera länder och rekommenderas även av WHO.

Anders W Jonsson

Dröjsmål och krångel med sprejen i Sverige har nu lett till att Anders W Jonsson, läkare och vice ordförande i Centerpartiet, tänker ta upp Naloxon-frågan i riksdagens socialutskott. Han hoppas initiativet ska leda till nödvändiga förändringar för att Naloxon ska få förskrivas.

– Det här handlar om en av de mest utsatta grupperna i samhället som alla spottar på. Svensk sjukvård är ledande på många områden men när det gäller vården för den här gruppen har vi halkat efter, säger Anders W Jonsson till Dagens Medicin.

I december gick en bred grupp debattörer – med annars olika narkotikapolitiska synsätt – samman i en debattartikel och uppmanade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att skyndsamt ta tag i frågan och att Naloxon-program startas i hela landet.

Men regeringen har hittills hänvisat till att den följer försöken i andra länder och avvaktar utredningen som tillsatts. Socialstyrelsen ska i april lämna förslag på åtgärder för att minska narkotikadöden i landet.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser