Brukarföreningen delade ut motgift

Svenska Brukarföreningen delade i torsdags ut gratis naloxon – motgift mot heroinöverdoser – på Sergels torg i Stockholm och fler platser i landet. ”Det gäller att rädda liv. Vi kräver att samhället genast påbörjar utdelning av medlet”, säger ordförande Berne Stålenkrantz till Drugnews.

På ”Plattan” i Stockholm delade medlemmar ur Brukarföreningen ut motmedlet mot heroinöverdoser och andra opioider till ett tjugotal drogberoende och deras anhöriga. Även i bl a Lund, Göteborg, Linköping och Örebro delades kit ut med naloxon, kanyler och tussar. Även demonstration av första-hjälpen visades.

Carina Bofeldt delade ut motgifts-kit mot heroinöverdoser. Foto: Brukarföreningen
Carina Bofeldt delar ut motgifts-kit mot heroinöverdoser. Foto: Sv Brukarföreningen

En donation på 250 doser av läkemedlet hade man fått av Open Society Foundation, som kände miljardären och drogliberalen George Soros grundat. Doserna som blir över tänker Brukarföreningen använda i egen studie efter sommaren.

Kampanjen är en protest mot att motgiftet bara får ges av vårdpersonal idag och att försök med naloxon som nässpray fördröjts i Skåne.
– Vi vet av studier i Norge och Danmark och andra länder att det fungerar. Naloxon kan häva överdoser och är ofarligt. En metod som redan idag borde spridas och att våra kamrater och anhöriga bör få tillgång till. De kan hjälpa varandra innan ambulans hinner fram, säger Berne Stålenkrantz.

Niklas Eklund visade första-hjälpen mot överdos. Foto: Brukarföreningen
Niklas Eklund visade första-hjälpen mot överdos. Foto: Brukarföreningen

Egentligen bryter Brukarföreningens utdelning mot läkemedelsförordningen och något tillstånd hade inte begärts. Men någon polis dök inte upp. Berne Stålenkrantz hade även hört sig för med advokat i förväg som ansåg risken lite, en jämförelse med ”att ge penicillin till en granne”.

Brukarföreningen som företräder aktiva och tidigare opioidanvändare och patienter i substitutionsprogram (och får metadon och buprenorfin) oroas över en kraftigt ökad dödlighet bland sina kamrater. Många avlider efter överdoser.

Stålenkrantz anser att inte ta droger ensam och att ha tillgång till naloxon kan minska dödligheten.

– Nolltoleranspolitik fungerar inte, det vet vi ju, och behandling passar inte alla. Konsumtionsrum och

Berne Stålenkrantz
Berne Stålenkrantz. Foto: Drugnews

heroinutdelning är intressanta alternativ, tycker jag, men är alltför politiskt känsligt idag i Sverige, säger han.

Region Skåne hade planerat ett pilotprojekt med naloxon i sprayform, då missbrukare skulle få den utskriven på recept. Men det har dragit ut på tiden och än har inte licens sökts hos Läkemedelsverket. Regionrådet Anders Åkesson (MP) sade till SVT Gomorron (ca 7:51 minuter in i avsnittet) att man ska ta nya tag i augusti och hoppas kunna starta projektet senare i år. Samtidigt avvaktar andra vårdregioner i landet innan de tar ställning.

Brukarföreningen är rädd för att det ska dra ut på tiden för naloxon flera år på liknande sätt som för sprutbyten när politiker istället för läkare ska bestämma. Och Socialdepartementet hänvisar till att nationella program och utvidgad naloxon-förskrivning är landstingen ansvar, enligt Stålenkrantz.

• REMEMBERANCE DAY Naloxon-kampanjen i torsdags sammanföll med Internationella minnesdagen 21 juli för att hedra vänner som avlidit av narkotika. Vid Årstaviken samlades på kvällen personer vid ett minnesträd för att säga några ord till vänner som gått bort och få möjlighet till avslut i sorgen, berättade Kikki Paulsrud, från Brukarföreningen i Stockholm.

Annonser