Nässpray mot överdoser prövas

Motmedel i sprayform mot heroinöverdos prövas i Danmark och snart i Norge för utdelning via personer kring missbrukare. Svenska myndigheter avvaktar hittills, men polisen vill ha tillgång till det.

I Danmark har skademinskningsverksamhet byggts ut senare år och 2012 registrerades betydligt färre dödsfall än tidigare år. Där finns mobila fixrum där narkomaner kan inta droger under övervakning av vårdpersonal. Metadonprogram är utbrett och omstridd heroinutdelning prövas numer för de mest sårbara.

B216-Sprutor2min4.jpgHeroin tar många liv. Det är svårdoserat, styrka och renhet varierar, och personer omkring vet inte vad de ska göra. Kunskap i första hjälpen och hur läkemedlet Naloxon används har därför också börjat spridas för att rädda liv.

I danska projektet som leds av Red Liv (Rädda Liv) med Sundhetsstyrelsen och fyra kommuner får personer som arbetar nära missbrukare och hemlösa på kurser lära sig använda Naloxon, ett motmedel mot överdoser av opiater.

Naloxon är ett läkemedel som tar bort ruset i heroin och andra opiater (exempelvis i kombination med Burprenorfin) och häver nedsatt andningsförmåga vid överdos.

I Danmark finns det i injektionsform och även nu som nässpray och kursdeltagare får lära sig ge till de som tagit en överdos.

– Naloxon är inte farligt på något sätt. Om du är beroende av heroin är det obehagligt att få medlet, men det varar bara någon timme och sedan är du okej igen. Om du inte är påverkad kommer du inte att känna något alls. Det är som vatten, säger Henrik Thiesen, projektkoordinator på Red Liv till SVT.

Ordförande i danska Brukarföreningen Joergen Kjaer som använt heroin i 30 år har sett flera vänner dö i överdoser. Efter att Naloxon blivit tillgängligt så säger han att han ensam kunnat rädda fem personer.

Även svenska missbrukare åker till i Danmark, där de tycker kontrollen är mindre och vården mer lättillgänglig. 42-årige Niklas berättar för SVT han haft fem överdoser, den allvarligaste i vintras. Då räddades han av personal i det fixrum där han tagit drogen och de gav honom motgiftet.

– Det räddar liv, det gör det. Allt som räddar liv ska man sprida vidare. Om jag inte hade fått Naloxon hade jag inte suttit här idag. Då hade jag varit död, säger Niklas.

Totalt har över 30-tal personer räddats med hjälp av Naloxon i Danmark, inräknat de i pilotprojektet.
I Norge ska ett projekt också starta i höst, men bara delas ut läkemedlet som nässpray för att minska risken att via nålar sprida HIV och gulsot.

I Sverige har antalet narkotikarelaterade dödsfall ökat dramatiskt, över 500 döda registrerades 2012. Särskilt i Stockholm har dödsfall med heroin ökat, (i riket är dödsfall med opiatläkemedlen metadon/buprenorfin sammantaget större, även dödsfall med opiaten fentanyl ökar). Experter har efterlyst en haverikommission och regeringen hade en hearing i februari.

Naloxon via sprutor används i vården sedan länge vid opiatöverdoser, men inte för utdelning via andra personer.

Narkotikapolisen Lennart Karlsson och Berne Stålenkrantz, Brukarföreningen.
Narkotikapolis Lennart Karlsson och Berne Stålenkrantz, Brukarföreningen.

– Nässpray som motmedel mot överdos borde prövas här också, och kunna ges av vården, polis, andra som möter oss och brukare själva. Det måste vara fokus på att rädda liv, säger Berne Stålenkrantz, ordförande för svenska Brukarföreningen, till Drugnews.

Han kan tänka sig försök även med fixrum och heroinutdelning, men säger att det nog inte är ”politiskt möjligt ännu”.

På organisationens konferens häromdagen fick han visst stöd av narkotikapolisen Lennart Karlsson, kommissarie vid Citypolisen i huvudstaden.
– Visst skulle det vara bra att utrusta alla poliser med Naloxon. Det står jag helt bakom. Vi har haft flera heroindödsfall i Stockholm senare år. Nya nätverk har dykt upp och sänkt priserna kraftigt, vi har hittat flera döda i City och har inte kontroll över heroinet, säger han.

Däremot är Karlsson helt emot fixrum för missbrukare, som finns i såväl Oslo som Köpenhamn, och heroinutdelning.

• Svenska myndigheter är avvaktande hittills till breddad utdelning av Naloxon. Bland annat att förskriva läkemedlet till personer nära missbrukare som inte själva använder det. Dessutom är inte nässprayen godkänd i Sverige.

Men Socialdepartementet följer utvecklingen, uppger ansvarig minister Maria Larsson (KD) i en skriftlig kommentar till SVT:
”Sverige har idag inget godkänt Naloxon nässpray. Men enligt uppgift kan Norge ha en färdigutvecklat spray till slutet av året. Vi kommer givetvis att noggrant följa utvecklingen i Norge, om vi även i Sverige kan få del av samma möjligheter.”

SVT:s inslag om Naloxon:

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser