Fixrum dissas av skånska politiker

Köpenhamns kommun invigde i veckan Nordens största konsumtionsrum där narkomaner kontrollerat kan ta sina droger. Men ledande politiker i Region Skåne är eniga om att inte följa efter.

Vare sig rödgröna regionledningen eller oppositionen i Skåne vill verka för att ändra lagen för att kunna införa systemet med de danska s.k. fixrummen, som finns idag i Köpenhamn, Århus och Odense. Och även i Norge.

– Det skulle legitimera ett illegalt narkotikamissbruk och det är inte det vi önskar, säger regionstyrelsens vice ordförande Anders Åkesson (MP) till SVT. Vi vill skapa bättre förutsättningar för behandling i stället så man kan sluta sitt missbruk.

Även om vårdpersonal övervakar intaget av narkotika för att rädda liv, så är även oppositionen överens om att fixrum inte är en väg för Skåne.
– I Sverige är det kriminellt att bruka narkotika. Därför skulle det sända fel signaler att tillhandahålla rum med personal som till och med hjälper missbrukaren att hitta kärlen, säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M).

De båda anser att sprutbytesprojekt och att vårdcentraler erbjuder substitutionsläkemedel som metadon och buprenorfin är bättre. Och för att förebygga överdoser så hoppas Anders Åkesson att ansökan om att pröva nässprayen Naloxon, som häver opiateffekter, får klartecken att testas i Skåne.

Annonser