Fortsatt kraftig ökad narkotikadöd

Narkotikadödlighet i Sverige fortsätter att öka kraftigt. Över 900 personer dog med narkotika i kroppen under 2015. Det visar preliminära siffror från det rättsmedicinska registret Toxreg som presenterades av Anna Fugelstad vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen.


–Det är svårt att jämför med tidigare år och det är preliminära uppgifter, säger Anna Fugelstad till Drugnews. Men det är en tydlig fortsatt ökning av de narkotikarelaterade dödsfallen.
– Jag befarar att Sverige är på väg gå förbi Estland till förstaplatsen i EU-toppen om narkotikadödlighet, säger hon.

Anna Fugelstad är psykolog och forskare på Karolinska institutet som länge sett hur allt fler dödsfall upptäcks med såväl illegala droger som narkotiska läkemedel i kroppen. Ungefär 5000 dödsfall analyseras årligen av RMV.

I Toxreg registrerades under 2014 knappt 700 dödsfall. Under 2015 har ytterligare två opioider lagts till, oxikodon och tramadol. Drogerna har tidigare funnits med i vissa undersökningar, men redovisas nu för alla åldersgrupper. Uppskattningsvis kan det handla om ungefär 100 dödsfall.
I USA har ökad förskrivning av opiater lett till ökat missbruk och död, vilket fått president Obama att reagera. Fugelstad tycker att läkare bör vara försiktig vid förskrivning, som rätt använt är ett effektivt medel mot smärta, men även kan vara dödligt.

Något som särskilt oroar Anna Fugelstad är ökningen av dödsfall med olika varianter av fentanyl. Hittills har det främst handlat om olika former av fentanylplåster som har missbrukats, men nu ser hon en ny trend med en ny variant.

– Ett trettiotal dödsfall har inträffat med den illegala nätdrogen acetylfentanyl, säger Fugelstad.

Hon är orolig för att detta kan leda till en utveckling som den i Estland där en annan fentanylvariant är en viktig förklaring till att landet toppar EU:s statistik över narkotikadödlighet.

Enligt de preliminära uppgifterna ökar förekomsten av de centralstimulerande drogerna amfetamin och kokain. Heroindödsfallen på ungefär motsvarande nivå som 2014, medan dödfallen kopplade till morfin ökar med omkring 20 fall. Dödsfall kopplat till metadon ligger på lite över 100 fall, och minskar marginellt. Dödsfallen kopplat till buprenorfin minskar med ett tjugotal fall, men fallen kopplade till THC ökar.

–Som alltid när det gäller THC finns det våldsamma och impulsiva dödsfall, bland annat fyra självmord med hopp från höjd, säger Anna Fugelstad.

Hon anser även att metadon ”inte är ett universalmedel” vid alla beroendefall, utan bör användas mer med omsorg vid behandling av opioidberoende. Men även personer utan recept på metadon hittas döda med preparet i kroppen. Det finns misstanke om läckage från sjukvården och tidsmässigt samband med fler dödsfall av metadon och förändringar från 2005 sedan regler börjat lättats i läkemedelsassisterade programmen, Laro., sade hon på seminariet i Visby.

Under en tid har det pågått en diskussion om den svenska narkotikadödligheten, där Socialstyrelsen tagit fram en rapport där man förklarar stora delar av ökningen med metodförändringar. Anna Fugelstad är inte imponerad.

– Det känns dystert att vår viktigaste myndighet när det gäller att redovisa medicinska data främst ägnar sig åt att mörka den ökade dödlighet, säger Fugelstad.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser