Missbrukares barn får hjälp sist

STOCKHOLM Sträck ut en hand och bygg bra relationer med barn i missbruksmiljöer. Det uppmanade Jerry Moe, chef för barnhjälps-programmen vid Betty Ford Center i Kalifornien, på en konferens om de glömda barnen.

Det var på seminariet Hands on – om insatser för barn i missbrukarmiljöer – i Stockholm som amerikanen gästföreläste och berättade om metoden Five Stars Kids nyligen. Konferensen samlade cirka 150 deltagare verksamma i bland annat kommuner, myndigheter, ideella och privata sektorn.

– Barn till missbrukare skadas först, men får ofta hjälp sist, konstaterade Jerry Moe.
– Vi vill göra tvärtom, börja med barnen. Vi vill hjälpa dem att särskilja på beroendet i familjen och sina föräldrar som de ofta älskar. Att få dela med sig av jobbiga upplevelser, lögner och skamkänslor och även ha kul tillsammans, få energi.

En gång var han själv en liten kille som i skolan försökte hålla masken om problem i familjen. När han var 14 år kom det fram en ängel i form av en lärare som tog tag och såg honom. ”Det är inte ditt fel, problemet heter alkoholism”, sade lärarinnan som blev en vändpunkt för honom.

Idag är Jerry Moe en engagerad chef för hjälpprogrammen för utsatta barn vid Betty Ford Center i Kalifornien, även berömt för att med 12-stegsmetoden behandla vuxna missbrukare. Han ser sig som en bonde som fortsätter att sprida sin lärarinnas insats – att se och hjälpa varandra.

I över 30 år har Moe arbetat med barn i samtalsgrupper, skolor och på turnéer världen runt. Han har mött över 1500 barn till missbrukare under åren. Krupit runt på golvet med dem, lyssnat, skrattat och gråtit tillsammans.

Han berättade inlevelsefullt om barn som fått ta alltför stort ansvar, vakat över en sprit- eller knarkdåsig pappa i soffan, ovisshet efter skolan, inte kunna ta hem kompisar. Barn som målat teckningar av “fienden“, rädslan och föräldrars missbruk.

De har så småningom kunnat känna trygghet i barngruppen och dela hemligheter med varandra; lyfta sten för sten från hjärtat. Barnen bor hos sin familj, men får ett telefonnummer de kan ringa dygnet runt till en gruppledare.

– Barnen är VIP-personer. Vi visar dem respekt och får dem att växa. Känner att de är värda något, utan att separera dem från sina föräldrar. Istället för att själva riskera hamna i missbruk har många av barnen fått ett bra liv, sade Jerry Moe till Drugnews.

Även om flera barn fått stöd via Five Stars Kids och andra verksamheter i USA, så ökar dock drogtrycket. Moe berättar att alkoholdebuten sjunkit från 15 år till 12,4 år under senaste decenniet och att blandmissbruk blir vanligare.

I Sverige uppskattas antalet barn i familjer med alkohol- och andra drogproblem vara minst 385 000 barn, enligt Folkhälsoinstitutet. De finns i varje skolklass och löper upp till fem gånger högre risk att själva hamna i missbruk. 75-80 procent av kommunerna uppger att de har stödverksamheter, men det är bara någon procent av barnen som nås.

Regeringen har sedan 2007 mer uppmärksammat de glömda barnen och öronmärkt 50 miljoner kronor årligen för lokala insatser. Men en stor del av pengarna används inte. Ifjol, som var bästa året, betalades 60 procent av dem ut via länsstyrelserna till kommuner, som i gengäld ska satsa lika mycket.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) som medverkade på konferensen, beklagar det.
– Det är dåligt, kommunerna har ett ansvar och det är lokalt arbete som kan göra skillnad. Men vi vill fortsätta den långsiktiga satsningen för barnen om vi vinner valet. Minska alkoholkonsumtionen, satsa mer på prevention, metodutveckling, stödverksamhet och forskning – utvärdera vad som fungerar bäst, sade Maria Larsson till Drugnews.

Några anser att det ekonomiska motkravet på kommunerna bromsar stödinsatser för missbrukarnas barn. Andra pekar på okunnighet, en del kommuner tillstår inte ens att problemet finns, visar Junis årliga kartläggning.

– Det stora problemet är att hitta barnen och att få dem att komma till stödgrupper, säger Mona Örjes, distriktskonsulent hos IOGT-NTO i Uppsala län.
I Enköpings kommun har en del av stödpengarna använts för att besöka skolor och anordna föreläsningar för att berätta om att verksamheten finns. Lärare, idrottsledare och andra vuxna som i yrket möter de glömda barnen måste agera mer, anser hon.

En av initiativtagarna till Hands On-konferensen, Lasse Lewerth, föreläsare och nykter alkoholist, menar att det gäller att hålla ångan uppe. Satsningen från 2007 får inte falna.
– Vi avser att anordna en sån här konferens varje år framöver. Den här frågan får aldrig dö!, sade han.

• Moderator på Hands On-konferensen var skådespelaren Benny Haag, medverkade gjorde även författaren Katerina Janouch, Elisabeth Hagborg, ambassadör för stödgruppsinsatser med flera. Huvudarrangörer var Mothers Against Drunk Driving och Motorförarnas Helnykterhetsförbund.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser