Vecka med fokus på glömda barnen

Denna vecka riktas särskild uppmärksamhet på barn som växer upp i familjer där vuxna dricker för mycket alkohol. Alla kan spela roll för dessa barn är budskapet i kampanjen, som arrangeras årligen kring alla hjärtans dag.

Första gången Spela roll! genomfördes i Sverige var 2011. Men uppmärksamhetsveckan ordnas på många platser i världen, exempelvis i USA och Storbritannien med ”Children of Alcoholics Week”.

Många barn växer upp i skuggan av föräldrars drickande. Enligt en CAN-rapport 2019 så beräknades 15 procent av alla barn i Sverige ha påverkats negativt av att vuxit upp med en förälder med alkoholproblem. Och vart femte barn – 430 000 barn och unga – hade någon gång under sin uppväxt haft minst en förälder som druckit för mycket.

Charlotta Rehnmark Wigstad, CAN

– Det finns tyvärr ett stort antal barn som påverkas negativt av deras föräldrars alkoholkonsumtion. Vi på CAN tycker att detta är en mycket viktig fråga som behöver uppmärksammas och belysas. Därför är vi stolta över att, tillsammans med en rad organisationer från civilsamhället, samla engagemang för dessa frågor, säger Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN, som samordnar Spela Roll!-kampanjen, i en kommentar.

Kampanj-veckan uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholdrickande. Detta även utifrån barnrättslagen (FN:s barnkonvention).

Mona Örjes, Junis

– Att Junis är med som arrangör känns självklart! Vi vet ju att de här barnen finns precis överallt – i varje förening och i varje skolklass. Genom att samarbeta med andra har vi större möjlighet att nå ut med den kunskap som behövs, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis, som är en av ett halvdussin organisationer som är arrangörer.

Barn som klarar sig bra – trots att ha vuxit upp i dysfunktionella familjer – gör det ofta för att de blivit sedda av en annan vuxen i omgivningen. ”Det innebär att också något litet du gör för ett barn i din närmiljö, kan ha stor betydelse för barnets liv och framtid”, skriver chefredaktör Per-Olof Svensson i tidningen Blå bandet.

Många aktiviteter, konferenser och möten anordnas lokalt och nationellt under veckan.
Måndag till torsdag ordnas digitala zoom-seminarium varje dag klockan 14:30-15:30. Föranmälan via denna länk.

• Idag, måndag, med temat ”Hur påverkas barn av föräldrars drickande och varför är det viktigt med stöd?”, psykoterapeuten Ulf Zetterman på Fryshuset som stött hundratals barn berättar om hur man kan hjälpa till och de ”magiska tillfällen” när man lyckas.

Tisdag om medfödda alkoholskador, och vikten för förskolan att tidigt upptäcka och agera när barn far illa. Med forskaren Jenny Rangmar om Fas-D (barn som föds med alkoholskador) och Kristina Borgström, specialpedagog på förskola.

Onsdag ”Alkohol och barn = trauma?”, föreläser psykolog Moa Mannheimer om hur barn påverkas av att växa upp när alkohol finns i deras närhet.

Torsdag digitalt seminarium om ”Så hjälper du barn som far illa av vuxnas alkoholkonsumtion”, med kunskap och konkreta tips, och barns egna berättelser om att växa upp i familjer där missbruk förekommer. Medverkar sakkunnig från Trygga Barnen.

Spela roll!-kampanjen pågår vecka 7 och arrangörer är bl. a: Blå BandetCentralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningHela MänniskanJunis  | Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland | Stiftelsen Trygga barnen.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser