Spela roll-veckan drar igång

Den 12–18 februari är det årets Spela roll-vecka. ”Spela roll-veckan finns för att sätta fokus på barn och unga som växer upp med någon som dricker för mycket”, säger Ida Ömalm Ronvall, kommunikatör på CAN till Drugnews.


Uppmärksamhetsveckan Spela roll infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I Sverige samordnas veckan av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– Spela roll-veckan finns för att sätta fokus på barn och unga som växer upp med någon som dricker för mycket, säger Ida Ömalm Ronvall, kommunikatör på CAN till Drugnews.

Enligt Ida Ömalm Ronvall genomförs under veckan fyra digitala seminarier som alla kan ta del av.
– Bland annat får vi besök av programledaren Pär Lernström som berättar om sin uppväxt. Det blir också seminarium med fokus på idrottsledare och tidig upptäckt. Veckan avslutas med ett samtal om forskning och personliga erfarenheter, säger Ömalm Ronvall.

Framför allt sker dock arbetet i kommuner runt om i landet och många passar på och lyfta de verksamheter som finns för målgruppen.
– Som en ungdomsledare sa till mig, det här är ju ett perfekt tillfälle att lyfta frågorna med barn och unga själva, att göra det just med ”ursäkt” av

att det är en temavecka, säger Ida Ömalm Ronvall.

Men det är inte bara kommuner och organisationer som kan bidra under veckan.
– Alla kan vara med och uppmärksamma Spela roll genom de färdiga inlägg vi tagit fram för sociala medier. Det är enkla och handfasta tips på hur privatpersoner kan spela roll, säger Ida Ömalm Ronvall.

Fotnot: Information och länkar till de digitala seminarierna finns på https://duspelarroll.se .

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser