”Lilla hjärtats” mamma fälld för dråp

Göta hovrätt skärper straffet i fallet med den treåriga flickan som hittades död hos sina biologiska föräldrar i Norrköping i januari 2020 med skallskada och narkotika i kroppen. Mamman döms till åtta års fängelse för dråp efter att varit likgiltig inför att flickan avled.

Det innebär ett strängare straff än i tingsrätten som hade dömt mamman för grovt vållande till annans död till ett år och nio månaders fängelse. Pappan hade efter gripits avlidit i häkte, varför endast mamman åtalats mot sitt nekande för mord av åklagaren.

Flickan Esmeralda hittades 30 januari 2020 död inlindad i påslakan, filtar och plast under en säng i bostaden. Föräldrarna sa att hon skadats i en fallolycka i badkaret, men inte själva larmat ambulans. Det var en släkting som så småningom ringde 112 och polis.

I flickans kropp hittades fyra olika narkotiska preparat, som kan ha bidragit till dödsfallet genom nedsatt andning. Dödsorsaken var huvudskada, lunginflammation och generell syrebrist, enligt domen.

Enligt Göta hovrätt var det moderns ickeagerande som vårdnadshavare att inte hjälpa som bidrog till att flickan avled. Ett s k likgiltighetsuppsåt.
– Omständigheterna är speciella. Den tilltalade orsakade inte skadan så barnet avled och hon har inte heller eftersträvat det. Vår bedömning är att mamman orsakat dotterns död genom underlåtenhet att agera, sa hovrättsråd Magdalena Davidsson vid en presskonferens efter domen i måndags, rapporterar SVT Öst.

Flickan omhändertogs redan efter födseln 2016 av sociala myndigheter och placerades i ett familjehem i Vadstena. Detta då föräldrarna hade drogproblem och inte bedömdes kunna ta hand om henne.

Men biologiska föräldrarna ville ett par år senare ha hem henne, trots att socialtjänst och en domstol avslog – bl a då risk för kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa fanns kvar. Kammarrätten gav dem dock rätt, en hemtagningsprocess inleddes och i april 2019 kom hon hem. Hon hann knappt bo där tio månader innan hon hittades död.

Vid sidan av det strängare straffet för dråp på åtta års fängelse för modern, så ligger tingsrättens dom om narkotikabrott och ringa narkotikabrott kvar. Flickans två bröder tilldöms även ett högre skadestånd på 60 000 kronor vardera.

Mamman ska hållas i häkte tills straffet kan börja verkställas. Enligt hennes advokat ska de läsa domen noga och kanske söka prövning i Högsta domstolen.

Fallet ”Lilla hjärtat” har fått stor uppmärksamhet i landet. Bland annat har socialtjänstens agerande kritiserats av Ivo. Och barns rätt till trygg omvårdnad i förhållande till biologiska föräldrars rätt att återförenas med sina barn ska stärkas.
Flera lagförslag har presenterats under prefixet ”Lilla hjärtat” för att bättre säkra barnens bästa.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser