Negativa effekter när föräldrar dricker mycket

Negativa effekter i livet får inte bara barn som upplever många problem av föräldrars drickande, utan risken ökar redan vid få angivna problem, visar en ny svensk studie där tonåringar deltagit.

Att barn riskerar påverkas negativt av föräldrars alkoholproblem är känt sedan tidigare. Frågan i den nya studien var om risken för olika negativa konsekvenser ökade, desto mer jobbigt vårdnadshavarnas drickande upplevdes av barnen.

– Vi vet sedan tidigare att dessa barn, jämfört med andra barn, har högre risk för sämre hälsa, problem i skolan och med sociala relationer. Nu såg vi även att risken ökade redan vid få angivna problem av föräldrars drickande, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Han har tillsammans med forskare på Karolinska institutet och Stockholms universitet publicerat en forskningsstudie där cirka 5 500 tonåringar (15-16 år) svarat på frågor om hur de upplever föräldrarnas alkoholvanor och eventuella effekter för dem själv av det. Om föräldrarnas drickande, om konflikter och bråk kring det, om trivsel i skolan, hälsa och relationen till familj och vänner.

Det är första studien som undersökt den frågeställningen på nationell nivå. Angivna alkoholproblem delades upp i tre grupper utifrån svaren om grad av problem (1 till sex poäng). Även vid få upplevda problem av föräldrarnas drickande, så fanns en förhöjd risk för att ungas livssituation påverkas negativt, kunde studien konstaterat. Högre risk för t. ex. sämre hälsa, skolresultat och bli mobbad i skolan.
Tidigare studier har även funnit ökad risk att barn till föräldrar som dricker för mycket själva får alkoholproblem senare i livet.

Ett varningstecken var en sämre relation till pappan, som 40 procent av de unga som rapporterat flest problem av föräldrars drickande, jämfört med nio procent bland andra tonåringar.

Mats Ramstedt, CAN. Foto: Ahmet Görcüm

– En dålig relation till pappan ökade med fler angivna problem. Det är kanske inte så konstigt, då det ofta var pappan som drack för mycket. Inte lika tydligt för mamman, som 18 procent i den gruppen uppgav sig ha sämre relation till, säger Ramstedt till Drugnews.

En tidigare CAN-genomgång 2019 av forskning kom fram till att cirka vart femte barn (cirka 430 000 i Sverige) haft en vårdnadshavare med alkoholproblem och att 320 000 av dessa (cirka 75 procent) farit illa.

Mats Ramstedt menar att då så många berörs och samtidigt är svårt att hitta, så kan särskilt personal i skolan och sjukvården vara extra uppmärksamma när barn har ont i magen eller söker kontakt.
– Bara att ställa frågan till de unga om alkohol och hur det är där hemma kan underlätta samtal, avlasta och kanske se om vidare hjälp behövs, exempelvis kontakt med en stödgrupp för barn och kanske hjälp till föräldern.

• Drugnews: hur kan problemen förebyggas?
– Att många vårdnadshavare dricker för mycket får negativa konsekvenser. Det är självklart att om alkoholkonsumtionen i samhället kunde minskas, så skulle färre barn drabbas, svarar alkoholforskaren Mats Ramstedt.

• Fotnot: “Children with problem-drinking parents in a Swedish national sample: is the risk of harm related to the severity of parental problem drinking?” publicerad februari i European Journal of Public Health. Den är baserad på svar från tonåringar år 2017, en delstudie i forskningsprojektet Futura1, som ska följa dessa unga över tid.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser