Vill få vuxna att spela roll

13 till 19 februari genomförs uppmärksamhetsveckan Spela roll med aktiviteter runt om i landet, men också med digitala seminarier. ”Det är en vecka då vi sätter fokus på barn och unga som växer upp med någon som dricker för mycket”, säger Ida Ömalm Ronvall, kommunikatör på CAN, till Drugnews.

Under vecka sju genomförs satsningen för att uppmärksamma barn som växer upp med någon som dricker för mycket. Veckan genomför av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning tillsammans med Blå bandet, Hela människan, Nätverket de glömda barnen Västra Götaland, Trygga barnen, Junis och NBV.

En del i uppmärksamhetsveckan är att sprida budskap i sociala medier.

Att kampanjen talar om ”dricker för mycket” är enligt Ida Ömalm Ronvall för att den har ett barnperspektiv.
– Det handlar inte om att man dricker ett visst antal enheter alkohol eller någon särskild mängd. Tycker barnet att det är för mycket, så är det för mycket, säger hon.

Syftet med veckan är att visa vad andra kan göra för att uppmärksamma de barnen och man vänder sig både till professionella och till allmänheten.
– I år trycker vi lite extra på att alla har ögon och magkänsla och kan vara någon som spelar roll. Det behöver inte vara så krångligt att vara en vettig vuxen, säger Ida Ömalm Ronvall.

Uppmärksamhetsveckan genomförs internationellt varje år i den vecka som är runt alla hjärtans dag, den 14 februari. I Sverige genomförs den sedan 2011. Organisationer, kommuner och regioner runt om i landet kommer att genomföra aktiviteter under veckan.
– Det är många kommuner och regioner som fått in detta i sitt årshjul och gör saker. Det kan till exempel vara öppet hus på familjemottagningar eller fritidsgårdar som gör saker, säger Ida Ömalm Ronvall.

De senaste åren har det ju inte varit så många fysiska aktiviteter på grund av covid-pandemin, så årets vecka är lite av en nystart. I det ingår ett digitalt program med fyra seminarier.

-Vi har också tagit fram ett sociala-mediermaterial som vem som helst kan dela. Det riktar sig ganska mycket till privatpersoner, säger Ida Ömalm Ronvall.

Under veckan genomförs fyra seminarier:
Måndag 13 februari
Barnets perspektiv med Sophie Jahn från “Nattryttarna”
Under seminariet delar också Blå Bandet och Stiftelsen Trygga Barnen med sig av tips för hur du som vuxen kan agera när du misstänker eller vet att ett barn far illa.

Tisdag 14 februari
Forskning om unga med föräldrar som dricker för mycket
Många barn och unga som upplever problem av föräldrarnas drickande. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN berättar om en ny svensk studie där man även har tittat på hur detta påverkar ungas hälsa och sociala relationer.

Onsdag 14 februari
Stödgrupper som gör skillnad!
Hur kan man arbeta framgångsrikt med stödgruppsverksamhet? Exempel från landet. Under seminariet deltar representanter från Kungälv, där kommunen och Svenska kyrkan samarbetar kring stödverksamheten.

Torsdag 16 februari
Samtal med barn och ungdomar
Vad i samtal är det egentligen som skapar förändring och motivation? Under detta seminarium kommer psykoterapeuten och socialpedagogen Petter Ivarsson att prata om att samtala med barn och unga.

Läs mer om uppmärksamhetsveckan på Spela rolls webbplats

 

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser