”Lex Lilla hjärtat” ska trygga barns rätt

Treåriga Esmeralda som hittades död hos sina föräldrar upprörde många. Nu föreslår regeringen fem lagförslag för att stärka placerade barns rättigheter och att ”förhoppningsvis något liknande inte kan hända igen”, säger socialminister Lena Hallengren (S).


För drygt två år sedan hittades den treåriga flickan Esmeralda död inlindad i lakan och plast under en säng hos föräldrarna i Norrköping. Hon hade fyra narkotikapreparat i blodet och flera skador på kroppen.
Pappan avled i häktet, medan mamman dömdes ifjol i hovrätten till åtta års fängelse för dråp ”genom underlåtenhet att agera” och inte larma.

Flickan hade efter födseln placerats i familjehem, då biologiska föräldrarna missbrukade och hade sociala problem. Men de ville efter två år få hem henne, vilket kammarrätten tillstyrkte, trots att socialtjänst och lägre domstol avslagit. Tio månader senare hittades flickan död i hemmet.

Imorgon, torsdag, beslutar regeringen om en lagrådsremiss för att stärka barns rättigheter, när bl. a LVU-vård upphör, efter fallet ”Lilla hjärtat”, som det kommit kallas i medierna.

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Drugnews

– Det som hände Lilla hjärtat är oerhört tragiskt och utgör bakgrunden till att vi nu ska skärpa lagstiftningen. Lagändringarna innebär att placeringen inte får upphöra för tidigt och att socialtjänstens skyldigheter förändras. Socialtjänsten får också en ny möjlighet att besluta om drogtester, säger Lena Hallengren som presenterade förslagen på en pressträff i onsdags.

De förändringar som föreslås är tänkta att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn, enligt socialministern.

Exempelvis ska socialtjänsten kunna besluta att föräldrar och vårdnadshavare ska lämna drogtest inför umgänge och prövning om LVU ska upphöra för att säkerställa att missbruk inte förekommer i hemmet. Och vården ska inte upphöra förrän omständigheter som föranlett den har förändrats på varaktigt sätt.

Flyttningsförbud av barn ska också, enligt förslagen, övervägas av socialnämnden om det gått lång tid, och barnet fått nya relationer på t ex ett familjehem, och återflytt kan ifrågasättas. Socialnämnden blir även skyldig att följa upp situationen för barnet efter att en placering upphört.
Socialminister Hallengren tror att lagändringarna ”kommer att leda till verklig förändring och förbättring för barns bästa”.

Efter att Lagrådet gått genom förslagen ska riksdagen ta ställning till dem. Regeringen föreslår att lagskärpningarna träder i kraft 1 juli 2022.

Annonser