Mamman åtalas för mördat dottern

Den treåriga flickan hittades död i bostaden i Norrköping i januari. Nu åtalas modern misstänkt för mord – yttre våld och droger orsakade flickan död. Det omskakande fallet har nu lett till en utredning för att stärka tvångsvårdade barns rättigheter.

Enligt åtalet som lämnades i fredags till tingsrätten ska modern ha utsatt sin dotter för våld mot huvud och kropp och gett henne narkotikaklassade substanser, (fyra olika identifierade preparat hittades).

– Jag anser att flickans mamma tillsammans och i samförstånd med annan person medvetet orsakat dotterns död. Flickan har utsatts för våld och givits narkotikaklassade preparat som medfört att hon hamnade i ett tillstånd av nedsatt medvetande och tappade kontrollen över sin kropp, säger kammaråklagare Anna Lander vid åklagarkammaren i Norrköping, i en kommentar.

Hon åtalar kvinnan för mördat dottern, i andra hand misstänkt två falla av synnerligen grov misshandel. Hon är även misstänkt för brott mot griftefriden då flickan låg två dagar i lägenheten efter avlidit. Kvinnan är även misstänkt för narkotikabrott.

I stämningsansökan anser åklagaren att misshandeln ska bedömas synnerligen grov på grund av våld i kombination med narkotikan de gett henne: ”De (föräldrarna) orsakade henne synnerligt lidande samt då de visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att gärningen riktat sig mot ett skyddslöst barn som var i beroendeställning till dem”.

Mamman nekar till brott och hävdar att det var en olyckshändelse bakom dödsfallet. Att flickan halkat i badkaret och att pappan försökte rädda henne, utan att lyckas.

Paret greps efter att flickan hittas död i hemmet 30 januari. De häktades misstänkta för grovt vållande till annans död. Mannen hittades en tid senare död i häktet och har därför avskrivits från brottsmisstankar.

Flickan omhändertogs redan efter födseln 2016, (hon visade tecken på abstinens), då socialtjänsten ansåg att föräldrarna inte kunde ta hand om henne. Pappan och modern hade haft problem med missbruk och psykiska ohälsa. Flickan bodde sedan länge hos en fosterfamilj i Vadstena. Men föräldrarna överklagade placeringen och hävdade att de fått ordning på sina liv och 2018 beslutade kammarrätten att omhändertagande skulle upphöra.

Trots att socialtjänst varnat för det och efter återföreningen fortsatt utreda oroslarm kring familjen. Även kring flickans lillbror. Enligt åklagaren hade familjen levt isolerat sista halvåret och barnen inte gått på förskola. Föräldrarna hade fortsatt problem och mannen vägrade lämna drogtester.

Dagens Nyheter har i reportage om ”Lilla hjärtat”, som hon kallats, följt fallet och även berättat om fosterfamiljens lyckliga tid med flickan och oro när hon tvingades lämna dem, strax innan hon skulle fylla tre år. De fick aldrig mer träffa henne.

En debatt har efter flickans död startat om balansen mellan barns rätt till trygg omvårdnad och biologiska föräldrarnas rätt att återförenas med sitt barn. Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram lagförslag för att stärka tvångsvårdade barns rätt.

Rättegången i Norrköpings tingsrätt med den mordåtalade modern inleds 25 maj.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser