Många vill förbjuda alkoholreklam på nätet

Över hälften (55 procent) av tillfrågade svenskar vill se ett förbud för alkoholreklam i sociala medier för att skydda unga. En statlig utredning har föreslagit det, men inget händer. ”Det är beklagligt, det verkar finnas en beröringsskräck för alkohol”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande i IOGT-NTO.


Nykterhetsorganisationen har låtit Novus inför valet fråga cirka 1000 personer som är 18 år och äldre, 55 procent av dem svarar att de vill förbjuda alkoholreklam i sociala medier.

Det var också något som en statlig utredning (pdf-fil) kom fram till och föreslog för fem år sedan en begränsning av kommersiell alkoholreklam på sociala medier, men den hamnade på hyllan.

– Och hälften av riksdagspartierna svarade i vår valundersökning att de vill se över nuvarande regleringar av alkoholmarknadsföringen. Alla inser att dagens lagstiftning är omodern och otillräcklig, men inget händer, säger Lucas Nilsson till Drugnews.

En undersökning 2016 från IQ visade att barn och ungdomar i Sverige tar emot alkoholbudskap på sociala medier 40 gånger per dygn. Som ofta förskönar och uppmanar till bruk, i strid med reglerna.

Forskning visar att alkoholreklam bidrar till ökad konsumtion i samhället, och särskilt bland ungdomar med t ex. lägre debutålder och ökat berusningsdrickande. Unga ska skyddas från alkoholreklam genom lagen, men de nås ändå via alkoholindustrins sociala medie-konton och influensers nätkonton.

Över huvud taget märks knappt alkoholfrågan i valrörelsen.
– Det är olyckligt. Kriminalitet och otrygghet, vilket oroar många, har ofta koppling till alkohol och en stor del av befolkningen vill se en mer restriktiv alkoholpolitik och behålla alkoholmonopolet, säger Lucas Nilsson på IOGT-NTO.

Fokus på alkohol- och drogförebyggande insatser nämns ofta bland partierna.
– Det är lätt att säga, men vad som behövs är muskler, politisk vilja och mer pengar till sådana satsningar. Inte motsägelsefulla löften från vissa partier om gårdsförsäljning som skulle hota Systembolaget i förlängningen, säger han.

WHO har rekommenderat att begränsa alkoholreklam för att skydda unga. Och förbud för att marknadsföra alkohol på sociala medier finns i flera länder, såsom Litauen, Estland och Norge.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser