Ideologisk ungdomsdebatt om alkoholreklam

Det fanns tydliga ideologiska skillnader när de partipolitiska ungdomsförbunden drabbade samman om alkoholreklam i sociala medier i Almedalen i tisdags.

Det tydligast var Joar Forssell från Liberala ungdomsförbundet som propagerade för mindre begränsningar och Henrik Malmrot från Ung Vänster som var tydlig med att det behövdes starkare regleringar.

‒ Media är globalt och dagens lagstiftning är obsolet och regleringen bör inte öka, snarare minska, sa Joar Forsell.

Joar Forssell
Joar Forssell, LUF

Däremot var Forssell noggrann med att påpeka att han förespråkade ökade insatser för vård av missbrukare och även insatser till exempel från rättsväsendet för dem som drabbas av brott på grund av alkohol.

Forsell såg inskränkningen av möjligheterna att göra reklam för alkohol som en principiell inskränkning av yttrandefriheten. Joar Forsell inställning fick understöd av Helena Nanne från Moderata ungdomsförbundet.

Tydligaste motvikten var Henrik Malmrot från Ung Vänster som inte såg några problem med att skärpa lagstiftningen och var tydlig med att all alkoholreklam borde vara förbjuden.

Övriga deltagare var också tydliga med att de såg alkoholreklam till unga i sociala medier som ett problem, men hade få konkreta förslag.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser