TV3 flyttar hem – slutar med spritreklam

LONDON Från 1 januari 2021 kommer kommersiella kanalerna TV3, TV6, TV8 och Viaplay i Nent Group flytta hem till Sverige efter att över 30 år sänt via Storbritannien. Det innebär att det blir stopp för alkoholreklam och en mer reglerad spelreklam i tv-kanalerna.

Flyttplanerna skriver Anders Jensen, vd för tv-bolaget Nordic Entertainment Group, om på Di Debatt. Flytten leder till att verksamheten kommer under svensk tillsyn och svenska lagar. Orsaken uppges vara Brexit då företaget bara får erbjuda tjänster inom EU från ett annat EU-land.

Anders Jensen, vd Nent Group. Foto: Nent

”Vi ser fram emot att komma hem till våra rötter och bli en aktiv och ansvarstagande aktör i den svenska samhällsdebatten”, skriver han bland annat på Di utan att specifikt nämna hur svenska regler ändrar förutsättningar för alkohol- och spelreklam.

Men presschefen Nicholas Smith på Nent Group bekräftar att det nu blir slut med alkoholreklam eftersom det inte är tillåtet i svensk tv.
– Det stämmer att vi från 1 januari 2021 upphör med att sända alkoholreklam i våra olika kanaler. Vad gäller spelreklam så kommer den begränsas till spelbolag med svensk licens, säger han till Drugnews.

Medieföretaget har kritiserats under åren för att ibland sända aggressiv reklam, särskilt vad gäller alkohol och spel. Men Smith säger att de följt brittiska sändningsregler och tillynsmyndigheten OfCom som är ”sträng och tydlig, särskilt om att inte sända alkoholreklam på dagtid när barn kan se”.

Han menar dock att reklamen utgör en allt mindre del av intäkterna för bolaget, idag cirka 20-30 procent och ”alkoholreklam en mycket liten del”, jämfört med 70 procent från abonnemangstjänster. Nent Group satsar mer på reklamfria strömningstjänsten Viaplay som vuxit till 2,8 miljoner abonnenter i Norden och med målet tre miljoner kunder till årsskiftet.

Det var 1987 som miljardären och entreprenören Jan Stenbeck startade TV3, landets första kommersiella tv-kanal. Men sände från London under brittisk licens och kunde på så sätt kringgå svenska reklamreglerna.

Senaste 15 åren har en intensiv strid pågått mellan svenska regeringen och Nent Group (tidigare MTG) om det är sändarlandets regler eller mottagarlandets reklamregler som ska gälla i EU. Samtidigt ökade alkoholreklam kraftigt i svenska medier, (nära 1,4 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014, enligt Sifo). Men enligt ett beslut av EU-kommissionen 2018 tilläts inte svenska myndigheter längre att försöka stoppa alkoholreklam till svensk tv-publik från London.

Nicholas Smith, presschef Nent Group

Men nu löser det sig då Storbritannien lämnar EU.
– Det ska bli skönt att komma hem till Sverige, absolut. Nu ska vi sända från Sverige till Sverige, med svensk licens och regler, säger presschefen Nicholas Smith till Drugnews.
Dock kommer några kanaler fortsätta sända till Danmark och Norge.

Mediebolaget Nent Groups omsättning sjönk tredje kvartalet i år med 16,4 procent till 2 828 miljoner kronor, (samma period ifjol 3 383 miljoner). Samtidigt ökade Viaplays intäkter med 18 procent och abonnenterna med 31 procent till över 2,8 miljoner betalade kunder, uppger vd Anders Jensen för Affärsvärlden.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser