Begränsa alkoholreklam på nätet

En utredare har lämnat förslag hur alkoglass till unga ska stoppas och att begränsa kommersiell alkoholreklam i sociala medier. IOGT-NTO efterlyser dock en helhetssyn på frågan.


Utredningen (pdf-fil, 264 sidor) lämnades i måndags till regeringen om alkohol och marknadsföringsfrågor och hur särskilt unga under 25 år ska skyddas bättre från alkoholreklam på sociala medier. Bland annat föreslås förbud mot kommersiell annonsering på sociala medier för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat.

– Barn och unga ska inte utsättas för alkoholreklam. När tekniken och utvecklingen går framåt måste politiken och lagstiftningen hänga med. Jag är därför glad över konkreta förslag, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.

Överträdelser mot reklamförbudet på sociala medier ska stävjas genom tillsyn och sanktioner i form av marknadsstörningsavgift på upp till tio miljoner kronor.

Utredaren föreslår även en del ändringar av mer teknisk natur. Såsom att tillverkning av alkoholdrycker med mera bara får ske inom s.k. skatteupplag och att skattebefriade förbrukares tillverkning måste ske i ändamålsenliga lokaler. Att anmälan om försäljning av folköl bör bli kvar och att egenkontrollprogram införs (såsom för tobak). Att tillstånd för catering ändras så att servering av alkohol utomhus i avgränsat område tillåts. 

Lagändringar föreslås träda ikraft först i september 2019.

Alkoholreklam har ökat kraftigt senaste decenniet, särskilt på internet. På flera sociala plattformar träffas särskilt ungdomar av den riktade marknadsföringen där. EU-studier har visat att unga som utsätts för alkoholreklam påverkar dem till både tidigare debut och ökad konsumtion.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO välkomnar förslaget om reklamförbud i sociala medier, och ser det som steg i rätt riktning. Men tycker det bör göras en bredare översyn av marknadsföring av alkohol i alla kanaler.

– Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp kring marknadsföringen av alkohol. Våra grannländer har redan gått vidare med kraftiga åtgärder mot alkoholreklam och Sverige borde inte vara sämre. Enklast, billigast och bäst vore ett totalt alkoholreklamförbud som i Norge och Litauen, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande i IOGT-NTO.

I somras lämnade utredaren Ingeborg Simonsson i ett delbetänkande även förslag på hur alkohol i andra former, så glass, pulver, bakverk etc. skulle regleras. En lucka i alkohollagen har svårt fånga in det som inte är i dryckesform idag. Bland annat har ett företag gjort reklam för alkoglass på somrarna som anses särskilt inriktat till barn och unga och kringgått reklamstopp.

Utredaren förslog därför en ändrad definition på hur alkoglass (med cirka 5 volymprocent) och andra preparat ska likställas och regleras som alkoholdrycker. Nämligen att allt som kan jämställas med alkoholdrycker ska vara ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”.
Utredaren föreslog även att försäljningen av dessa ska flyttas över till Systembolaget från årsskiftet 2019.

Men Systembolaget har inte förberett några frysboxar ännu för alkoglassen.
– Vi avvaktar politikernas beslut och får handla efter det om vi åläggs. Men vill inte spekulera om hur det blir, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget, till Drugnews.

Tema: Reklam

Alkoholreklam…

…ökar kraftigt i Sverige. Över 1,3 miljarder kronor satsade alkoholindustrin 2014.
Enligt forskning påverka reklam unga att dricka mer och börja dricka tidigare.

Svenska förbudet mot tv-reklam för alkohol kringgår några programbolag genom att sända till svenska tittare från Storbritannien, där den är tillåten. Process har länge pågått om EU:s AV-direktiv kan användas för att skydda mottagarlandets regler. EU-kommissionen avslog 2018 svenska myndigheters begäran att försöka stoppa tv-bolagens reklam och att hota med böter.

Läs mer

Annonser