”Utredning måste få utreda avkriminalisering”

Efter sommaren ska en narkotikautredning tillsättas, men socialministern uppger att konsumtionsförbudet inte ska ses över. Men nu vill de drogrestriktiva debattörerna Bengt Westerberg och Sven-Olov Carlsson att en avkriminalisering får prövas av utredningen.

Det är Bengt Westerberg, tidigare folkpartiledare och socialminister, tillsammans med Sven-Olov Carlsson, tidigare ordförande i IOGT-NTO och f d president i WFAD (World federation Against drugs), som skriver på Dagens Nyheters debattsida.

”Det är viktigt att även avkriminalisering får prövas av utredningen.
Om det inte tillåts kommer avkriminaliseringsanhängarna att fortsätta misstänkliggöra inte bara dagens narkotikapolitik utan även utredningens trovärdighet.
Vi är i likhet med socialminister Lena Hallengren (S) skeptiska till avkriminalisering, men vi menar alltså att utredningen ändå bör få pröva även den frågan”, skriver de.

De ansluter sig därmed till flera andra – forskare, föreningar, riksdagspolitiker, Folkhälsomyndigheten, SKR och andra – som menar att en ny utredning inte ska begränsas för mycket i direktiven.
Det är angeläget att den nya utredningen får ett brett mandat som ger möjlighet att vända på alla stenar. Bara så kan vi få underlag för en, så långt det är möjligt, evidensbaserad narkotikapolitik”, menar Westerberg och Carlsson.

De båda betonar att de stödde konsumtionsförbudets tillkomst för tre decennier sedan, att bruk och innehav för eget bruk av narkotika ska vara förbjudet. Den ene som politiker och den andre utanför politiken.

Det är alltså särskilt konsumtionsförbudet av narkotika från 1988 som flera vill ska utvärderas, såväl kritiker som försvarare av en restriktiv narkotikapolitik.
Några anser att förbudet har bidragit till att hålla nere bruket bland ungdomar, som ligger lägre i Sverige. Medan andra menar att kriminaliseringen gör att flera med beroendeproblem inte vågar söka vård i tid, och därför bidrar till landets jämförelsevis höga narkotikadödlighet. Även argument att förbudet är stigmatiserande och tar mycket av polisresurser för att ”jaga droganvändare” brukar framföras.

Det var förra året som ett enigt socialutskott och sedan riksdagen i ett tillkännagivande uppmanade regeringen S-MP att göra en översyn av den svenska narkotikapolitiken och ta fram en nollvision mot narkotikadödligheten. En narkotikautredning har dock dragit ut på tiden.

Lena Hallengren (S)

Men i måndags berättade socialminister Lena Hallengren (S) i SvD att en utredning ska tillsättas efter sommaren. Hon sa att utredningen inom ramen för narkotikastrafflagen även ska se över påföljderna, men inte utvärdera själva konsumtionsförbudet.

– Vi ska inte på något sätt vidta några åtgärder som kan öka bruket, men vi ska göra väldigt mycket mer för att minska den narkotikarelaterade dödligheten, sa Lena Hallengren.

Hon nämnde att målet är att minska dödligheten med ”en mer effektiv och kunskapsbaserad vård, behandling och stöd och därutöver se över hur påföljden fungerar inom ramen för narkotikastrafflagen. Det är ett mycket stort beting”, enligt socialministern.

Även debattörerna Westerberg och Carlsson är alltså tveksamma till en avkriminalisering av narkotikapolitiken, men menar att den svenska narkotikapolitiken måste utvärderas ordentligt och att internationella erfarenheter studeras.
”Det är alltså hög tid att väcka en gammal god svensk utredningstradition till liv: en bred parlamentarisk utredning som får både resurser och tid”, skriver de på DN Debatt.

• Drugnews: Vill ni tvinga fram en bredare utredning, även av konsumtionsförbudet?
– Ja, men i grunden är vi skeptiska till ta bort förbudet och gå mot en avkriminalisering. Men för att få en bra narkotikapolitik behövs det bred folklig förankring för den. Det uppnår man bäst genom att titta på frågan utifrån ett vetenskapligt perspektiv och utreda så brett som möjligt för att få en helhetsbild, svarar Sven-Olov Carlsson.

I länder som prövat att avkriminalisera är sambandet med dödligheten inte tydligt. I Portugal som avkriminaliserade för 20 år sedan, samtidigt med flera breda vårdsatsningar, minskade först dödligheten, men har ökat senare år. I Nordamerika som delvis legaliserat är dödlighet ändå hög. I Norge avvisade nyligen Stortinget regeringens ”rusreform” om att avkriminalisera drogpolitiken, men debatten väntas fortsätta.

Häromdagen gav riksdagen bakläxa åt regeringens förslag till ny ANDTS-strategi, som nu måste revideras, (se Drugnews-artikel). I debatten i kammaren nämnde några ledamöter – bland andra från V och C – att en översyn av narkotika måste komma igång och att även utvärdera konsumtionsförbudet.
Hur en eventuell regeringskris – med en misstroendeomröstning mot statsminister Löfven på måndag – påverkar tillsättande av en narkotikautredning får framtiden utvisa.

• Fotnot: * Avkriminalisering. Ungefär fortfarande förbud för använda illegala droger och mindre innehav, men får vid överträdelse mer civilrättsliga reaktioner istället för straff. Till skillnad från legalisering, där en drog och bruket tillåts inom vissa ramar och regler.

Annonser