Narkotikautredning tillsätts ”i närtid”

Regeringens representant på en stor konferens i onsdags sa att den försenade utredningen om svensk narkotikapolitiks effektivitet ska tillsättas ”i närtid”. Om konsumtionsförbudet ska ses över återstår att se.


Riksdagen uppmanade våren 2020 regeringen att se över svenska narkotikapolitikens effektivitet och införa en nollvision för narkotikarelaterade död. Men det har dragit ut på tiden och socialminister Lena Hallengren har sagt att konsumtionsförbud och avkriminalisering inte ska utredas som alternativ, vilket kritiserats av flera.

– En särskild utredare hoppas regeringen kunna tillsätta i närtid. Det ska bli den största översynen på mycket länge av svensk narkotikapolitik. Utredningen ska få breda direktiv – det ska inte finnas något tankeförbud, sa statssekreterare Tobias Lundin Gerdås (S) på Socialdepartementet som medverkade digitalt.

Tobias Lundin Gerdås. Foto: Skärmdump

Dock oklart om det innebär att även alternativ som avkriminalisering ska utredas, som flera kritiker och myndigheter som Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner med flera vill.
På fråga om utredningen får en parlamentarisk kommitté, så blev svaret nej.
– Men förhoppningsvis kan den innefatta så stor del av samhället som möjligt och utredningen ska få en central roll för att utveckla den svenska narkotikapolitiken framåt, sa han.

Han medverkade i onsdags på RMFA:s digitala konferensens (Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk) om prevention och styrkor och svagheter i svenska narkotikapolitiken. Han sa att folkhälsa har fortsatt fokus när det gäller narkotikapolitiken, men även mänskliga rättighetsfrågor, jämlikhet, brottsbekämpning etc.

Statssekreteraren sa att narkotikadöden är ”oacceptabelt hög, även om den minskat något senaste åren” och måste ner. Han nämnde att tillgång till vård och behandling måste bli bättre, men att tillgång till opioidmotgiftet Naltrexon, sprutbyten och substitutionsbehandling har ökat.

Han underströk att det behövs balans på narkotikaområdet, som berör så många delar i samhället. Även skjutningar och ”de många hänsynslösa morden” kopplat till gängstrider om den illegala narkotikahandeln tog han upp.

Vid narkotikakonferensen medverkade även i ett inspelat tal förra socialministern och Folkpartiledaren Bengt Westerberg som på 1980-1990-talen drev på för en restriktiv narkotikapolitik och för att införa konsumtionsförbudet 1988, för att avskräcka och fånga upp unga och ingripa tidigt.

Valaffisch 1985, Bengt Westerberg.

– Hur har det då gått? Bruket bland unga är ännu lågt, men vi har alltför hög narkotikadödlighet och idag är vi nog längre ifrån målet om ett narkotikafritt samhälle än på 1980-talet. Vi har inte varit tillräckligt bra, men jag tycker fortfarande att det ska vara förbjudet att knarka, sa han.
I en debattartikel i juni skrev Westerberg tillsammans med Sven-Olov Carlsson att en kommande narkotikautredning för trovärdighetens skull även bör pröva avkriminalisering, även om de själva är skeptiska till det alternativet.

Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås fick även frågor om hur det går med en ny strategi för förebyggande ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar), men som han mer svävande om. Den tidigare strategin gick ut förra årsskiftet och regeringens proposition om en ny för 2021-2025 ansåg riksdagen var för otydlig och gav bakläxa, (bl. a efterlystes förslag om ett nationellt kompetenscentrum och mer pengar till förebyggande insatser).

– Vi beklagar att riksdagen inte antog nya strategin, den behövs i landet. Men nu har vi det läge vi har. Vi analyserar i nuläget dess framtid. Regeringen eftersträvar en samlad, balanserad position, där vi hanterar vård och behandling, men även behovet av att begränsa narkotikan i vårt land, svarade han.

Anslagen till förebyggande insatser i strategin har mer än halverats sedan 2018 (till cirka 95 miljoner per år), utan avisering om höjning igen. Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås sa att en del satsningar har löpt ut och därmed blir de statliga medlen lägre.

Maria Renström, tidigare på Socialdepartementet och som arbetat både med alkoholfrågor och cannabisrapporter för WHO, gjorde en reflektion mot slutet av dagen. Ansvaret för ANDT-området var tidigare samlat centralt på regeringskansliet, men hon ser risk för tillfälliga projekt (ad hoc) om det ska ut på departement och myndigheter och ingå i bredare området folkhälsa.

– Frågan är om ANDTS-frågor, som förtjänar vara en egen strategi, håller på att urholkas när man pratar mer allmänt om folkhälsa. Det finns risk att när allting bakas ihop till ett jättepaket istället för att prioritera, så blir de lite mindre viktiga att ta upp. Jag är orolig för att det inte ligger så rätt i tiden, sa hon bekymmersamt efter att ha lyssnat på statssekreteraren.

Konferensen hade flera föreläsningar om prevention, statistik, narkotikapolitik, behandling, forskning och brottsbekämpning. Goda exempel lyftes fram om samverkan lokalt på drogförebyggande området, såsom i Botkyrka och Norrtälje där civilsamhälle, näringsliv och kommun drar åt samma håll för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.

STAD undersöker i en studie hur polisen jobbar mot öppna drogscener (ex. kring Sergels torg och Hässelby i Stockholm) med sociala insatsgrupper, vuxennärvaro, förebygger brott, sätter upp kameror och lampor på utsatta ställen, stöttar lokala näringsidkare och aktiverar unga.

Nikolaus Genimakis, specialist allmänmedicin på Liljeholmens vårdcentral, beskrev hur ett nytt arbetssätt medfört kraftigt minskad förskrivning av lugnande och narkotikaklassade läkemedel till patienter. Bland annat genom att sluta med telefonrecept, kolla patientens läkemedelslista, skriva ut små förpackningar istället för stora, screena för problematiskt bruk och ha fasta läkare som lär känna patienterna.
– Vi har infört en klokare förskrivning mot ångest och smärta. Och vi medikaliserar inte längre mot livets naturliga motgångar, utan ger annat stöd, sa han.

• Fotnot: Flera av talarnas powerpoint-bilder finns nu tillgängliga på RMFA:s hemsida. Stiftelsen arrangerar återkommande konferenser.

Annonser