E-cigaretter får säljas ett tag till

Striden om e-cigaretter går vidare. Nu i kammarrätten som ger ett skånskt företag prövningstillstånd i processen mot Läkemedelsverket. De omtvistade produkterna får fortsätta säljas under tiden.

Läkemedelsverket beslutade ifjol att ett 30-tal e-cigarettmärken med nikotin som företaget säljer kräver godkännande som läkemedel för att få saluföras. Förvaltningsrätten slog i juli fast att Läkemedelsverket gjorde rätt som förbjöd företaget att sälja dem. Men myndighetens önskan om att andra liknande produkter från andra företag skulle omfattas av förbudet avslogs av domstolen.

Företaget i Skåne har överklagat säljstoppet och förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som nu ger prövningstillstånd och dessutom meddelar inhibition.
– Det innebär att Läkemedelsverkets beslut inte gäller under prövningen i kammarrätten, säger Eva Lidén, jurist i kammarrätten, till TT.
Företagets e-cigaretter och nikotinvätskor får alltså fortsätta säljas under tiden.

På Läkemedelsverket är man lite överraskad över det nya läget.
– Det innebär att processen drar ut på tiden. Vi överväger nu på om vi ska överklaga beslutet om inhibition, säger Maria Gustafsson, utredare på Läkemedelsverket, till Drugnews.

Förvaltningsrättens beslut i somras var en delseger för Läkemedelsverket. Men e-cigaretter fortsatte att saluföras på internet. Myndigheten flaggade att några företag identifieras som man tänkte gå vidare med i höst.

Läkemedelsverkets grundinställning är att alla e-cigaretter ska regleras som läkemedel – vara säkra, fungerar utan förgiftningsrisk i syfte att sluta röka vanliga cigaretter. Idag finns inga godkända nikotinvätskor i Sverige.

Elektroniska cigaretter är en växande marknad för tobaksbolagen, men forskning är ännu oklar om långsiktiga skadeeffekter, men nikotin är beroendeframkallande.

Flera länder har förbjudet dem helt, WHO vill se hård reglering. EU:s nya tobaksdirektiv ger medlemsländerna möjlighet att reglera e-cigaretter som tobak eller läkemedel, men ställer krav på säkerhet och anger maxgräns för nikotinnivå.

Regeringen har tillsatt utredning om hur tobaksdirektivet ska införlivas senast våren 2016 i Sverige.

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser