WHO: E-cigaretter behöver regleras

E-cigaretter och andra liknande produkter är inte lösningen för att minska rökning och behöver regleras. Det menar Världshälsoorganisationen WHO i den rapport om den globala tobaksepidemin som offentliggjordes på fredagen.

I rapporten slår WHO fast att även om den exakta nivån på risker som är förknippade med e-cigaretter och liknanden produkter inte är fastslagen, så är det ingen tvekan om att de är skadliga och därför bör regleras.

WHO menar att det inte finns bevis för att e-cigaretter hjälper rökare att sluta och att det tvärtom kan vara en inkörsport till vanliga cigaretter och ett nikotinberoende för ungdomar som börjar med e-cigaretter.

I rapporten konstaterar WHO också att det sker framsteg i kampen mot tobak, men att mer behöver göras.  Andelen rökare minskar, men eftersom världens befolkning ökar så är det fortfarande många som röker. Antalet rökare i världen beräknas till 1,1 miljarder.

 

 

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser