E-cigaretter ökar risk för lungsjukdomar

SAN FRANCISCO Elektroniska cigaretter – att inhalera/vejpa och inta nikotin via vattenånga – ökar signifikant risken för kroniska lungsjukdomar som astma, bronkit, emfysem eller KOL*. Det visar en första långtidsstudie med 32 000 amerikaner.

Studien som letts av forskare på University of California i San Francisco visar att riskerna att utveckla lungsjukdom ökade ungefär en tredjedel för e-cigarettanvändare. Och än mer för de som både använder e-cigaretter och vanliga cigaretter, jämfört med de som inte använder.

Forskarna har gått genom data om 32 000 vuxna amerikaner för perioden 2013 – 2016 och publiceras i dagarna i American Journal of Preventive Medicine.

Huvudförfattaren Stanton Glantz, medicinprofessor och chef för UCSF:s tobakskontrollcenter, säger att gå över från vanliga cigaretter till elektroniska kan minska risken för lungsjukdom, men att väldigt få rökare gör det.

– De flesta rökare lägger bara till e-cigaretter och blir dubbla användare, vilket ökar risken än mer att utveckla lungsjukdomar, säger han en i kommentar som citeras av Medicial Xpress.

Studien kommer bli ytterligare bränsle i den heta debatten om e-cigaretters hälsopåverkan. Vejpa vätskor med nikotin, olika smaksättningar och även thc-spetsade oljor har visat sig locka många ungdomar och i USA misstänks nu en utblandningsvätska i cannabisoljor lett till flera dödsfall och över 2000 lungskadade personer.

– Vår studie bidar till de växande fall som visar att e-cigaretter har långvariga negativa effekter på hälsan och förvärrar tobaksepidemin, säger Glantz.

• Fotnot*: KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, karaktäriseras av svårigheter att andas pga inflammation i luftvägar och förstörda lungvävnader, kallas ibland även COPD (från engelskan chronic obstructive pulmonary disease). Ungefär hälften av alla rökare drabbas av KOL. Källa: Wikipedia

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser