WHO: reglera e-cigaretter hårt

GENÈVE Marknaden med elektroniska cigaretter växer snabbt. Det behövs hårdare regler – förbjud rökning inomhus, reklam och försäljning till unga, uppmanar WHO i en rapport om den nya tobaksflugan.

Världshälsoorganisationen oroas över den växande marknaden av elektroniska e-cigaretterna med nikotin – där vattenånga istället för rök sipprar ut – och ibland påstås mindre farliga än vanlig tobak.

I en ny WHO-rapport (Electronic nicotine delivery”, pdf-fil) uppges det idag finns 466 e-cigarett-märken på en marknad värd tre miljarder dollar, men i händerna på få stora tobaksbolag som vädrar morgonluft när vanliga cigaretter minskar och omgärdas av allt fler förbud.

Men eftersom de långverkande riskerna med e-cigaretter ännu inte är klarlagda, så uppmanar hälsoorganisationen medlemsländerna att reglera produkten hårt. Förbjuda reklam, rökning inomhus och reglera innehållet så att utsöndring av giftiga ämnen minimeras.

Men också förhindra att bolagen använder medicinska argument, om att e-cigaretter kan hjälpa rökare av vanliga cigaretter att sluta, innan det vetenskapligt är bevisat.

Det finns forskare som varnar för att e-cigaretter kan bli en inkörsport till nikotinberoende och tobaksrökning. Och användning kan utgöra ett hot för unga och gravida kvinnors foster.

– I ett nötskal visar vår rapport att e-cigaretter och liknande utrustningar är ett hot mot folkhälsan, sade Douglas Bettcher, direktör på WHO:s avdelning för ickesmittsamma sjukdomar, på en presskonferens rapporterar Reuters.

En oro som förs fram är att e-cigaretter med olika smaker – från bacon och melon till tuggummi – kan locka barn och WHO tycker att sådana smaker ska förbjudas innan riskerna är utredda.

Men forskarna är ännu oense om risker och fördelar med e-cigaretter. Och om de bör regleras som tobak eller läkemedel.

13-18 oktober väntar debatt i Moskva om rapporten och hur e-cigaretter ska kontrolleras framöver, då möts länderna som undertecknat globala ramavtalet för tobakskontroll (WHO FCTC).

I Sverige säljs ännu e-cigaretter med nikotin öppet, trots att förvaltningsrätten i juli slog fast att dessa ska betraktas som läkemedel. Domen har överklagats av ett företag i Skåne, men Läkemedelsverket avser agera för stoppa försäljningen.
I flera kommuner regleras e-cig som vanlig tobak och skolor tillåter inte användning av dem.

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser