Femtio år vid narkotikafronten

Svensk narkotikapolitik femtio år bakåt och om framtidens utmaningar. Dessa långa perspektiv föreläste Jonas Hartelius och Peter Moilanen om på ett seminarium nyligen i Stockholm.

Det var Svenska Carnegie Institutet och Narkotikapolitiskt Center som i november arrangerade mötet i Princess Hall i Stockholm på temat ”En framtida narkotikapolitik”.

Först ut var Jonas Hartelius som i ett halvt sekel forskat, föreläst och skrivit om svensk narkotikapolitik och även juridiskt bedömt olika drogers farlighet. Han har följt hur tidigare uppgivna drogstrategier över tid växlade över till en mer restriktiv linje. Exempelvis med mer offensiva polisinsatser och kriminaliseringen av eget bruk 1988, vars effektivitet idag ifrågasätts.

Hartelius arbetade även i 17 år med socialläkaren Nils Bejerot – som ibland kallas den svenska narkotikapolitikens fader. Men samarbetade även länge med framlidne riksdagsmannen Thure Jadestig (S) som skrev flera motioner i parlamentet som Hartelius tog fram underlagen för.

Jonas Hartelius

I sin föreläsning berättade Hartelius minnen och gav ett slags bokslut om ”50 år vid narkotikafronten”.
–  Det var kul att få vara med och lägga stora delar av pusslet. Samtidigt är det ledsamt att den svenska narkotikapolitiken gått i stå de senaste årtiondena. Och det är tragiskt att så mycket glömts bort. Det mesta av vad som skedde under 1960- och 1970-talen har fallit ur minnet, inte minst det offentliga, säger Jonas Hartelius till Drugnews.

Den aviserade narkotikautredningen, (om översyn av drogpolitikens effektivitet och en nollvision för narkotikadödligheten) som regeringen dröjt med, kommer att bli den 25:e i ordning sedan den första Narkomanvårdskommittén 1966.
– Den och alla senare har lämnat samtidsfrågorna utan lösning. Troligen kommer man att fortsätta i samma stil. Det blir väl inget ”nytt under solen”, gissar han.

Hartelius tänker fortsätta skriva om den svenska narkotikakontrollens historia – ”kanske något annat land kan lära sig av de svenska misstagen, vi har ju uppenbarligen inte gjort det”.

Peter Moilanen. Foto: Per-Olof Svensson

Peter Moilanen, chef för NPC, gjorde en framtidsspaning om drogproblemen, som var lite mer hoppfull.
– Narkotikaanvändning kommer nog öka närmaste tiden, särskilt av cannabis och kokain som kommersialiseras alltmer. Särskilt i omvärlden, men även i Sverige. Men flera länder säger nej och i Norden finns motkrafter och tradition mot en ruskultur. Här är satsning på förebyggande arbete avgörande, menar han.

Han tycker regeringen länge gjort för lite på narkotikaområdet, men börjat ta tag i fler frågor. Han nämner att stärka vårdkedjan, utredningen om samsjuklighet för att färre med flera diagnoser ska hamna mellan stolar, förslag om skärpt kontroll av hampaodling och en kommande narkotikautredning.

– En del börjar gå i rätt riktning, även om mycket återstår. Men det behövs en bättre systematik för att på längre sikt se hur det utvecklas. Mer kartläggning och evidensbaserade metoder behöver samlas – vilka förebyggande metoder fungerar, hur många är inskrivna på Laro-program och hur många personer är i svårt beroende i Sverige? Det vet vi inte idag, säger Peter Moilanen.

Annonser