Narkotikapolitiskt centrum vill lyfta debatten

För att smartare möta legaliseringssidan i narkotikadebatten, avslöja myter och engagera nykterhetsrörelsen och andra mer, så startar studieförbundet NBV ett narkotikapolitiskt centrum. ”Vi ska engagera en ny generation twitter-aktivister”, säger centrets chef Peter Moilanen till Drugnews.

Peter Moilanen, 44 år, tidigare generalsekreterare i IOGT-NTO, har fått uppdraget av studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) att samordna, utbilda och kunnigare lyfta narkotikafrågan.

– Vi måste bättre samordna oss och motverka de legaliseringstendenser som vi möter. Det finns ett momentum nu, i flera länder går en stark liberaliseringsvåg fram, röster hörs även här hemma om att tillåta cannabis, men majoriteten svenskar stöder en restriktiv narkotikapolitik. Men det gäller att engagera dem att kunna och våga ta debatten, säger han när vi möts över en kopp kaffe i Stockholm.

Moilanen kommer att fungera som chef och talesperson med kontoret på fickan, även om Tollare folkhögskola ska sköta administrationen, och en kommunikatör har på deltid knutits till centret. En styrgrupp ska hjälpa honom bollplanka och analysera vilka frågor som ska drivas.

Uppdraget är långsiktigt och med spaning, bildning och opinionsbildning som arbetssätt engagera fler för att aktivt försvara och utveckla en restriktiv human drogstrategi och FN:s tre narkotikakonventioner som nu ifrågasätts. Särskilt när länder som Uruguay och Kanada helt legaliserat cannabis, vilket strider mot det globala ramverket.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

Det kan handla om att gå in och ta debatten i medier och på nätet med ledarskribenter och lobbyister för legalisering eller avkriminalisering. Och samverka med olika experter, yrkesgrupper (ex. jurister, journalister och skolfolk) och organisationer som redan finns. Men det behövs också kunskap.

– Det räcker inte längre att bara säga att narkotika är farligt. Det behövs kunskap om effekter och risker, bemöta myter om cannabis och så kallad medicinsk marijuana, men även analysera varför vi har så hög narkotikadödlighet i Sverige, för att kunna argumentera, säger Moilanen.

Han menar att nykterhetsrörelsen nog har ”varit för nöjda”, idag finns alltför få som kan argumentera för en restriktiv narkotikapolitik och kan förklara hur den hänger ihop. Fler yngre aktivister som ogillar droger behöver engageras, få kunskap och uppmuntras ta debatten, exempelvis på twitter.

Vi har nog även en del att lära av några av legaliseringssidans arbetssätt, de är skickliga att nå ut på sociala medier, menar han. Samtidigt gäller det att försöka lyssna och hålla en god ton från båda sidor, så är det ju tyvärr inte alltid idag på nätet där hat ibland flödar.

Det kan Moilanens företrädare som leder projektet Prevent, don´t Promote* intyga, som mött motvind på nätet. ”En tuff narkotikadebatt idag, nästan som religion för några att särskilt hylla cannabis”, enligt Sven-Olov Carlsson.

Peter Moilanen lägger nu pussel och träffar aktiva i antidrogrörelsen för att bygga nätverk. Förra veckan var han i Wien på stora FN-mötet CND om narkotika och träffade folk, gick på seminarier och spanade.

– Noterar i Wien#cnd2019 att en del av de som förespråkar legalisering av cannabis tycks tro att länders reglering av alkohol helt tagit bort alkoholproblemen. Så är det ju verkligen inte. Behövs nog en folkbildande insats här, summerar han sitt besök.

Moilanen gillar sitt nya jobb. Och han har tidigare erfarenhet från Bryssel som lobbyist för nykterhetsrörelsen, varit ansvarig för alkohol- och narkotikapolitik och senare generalsekreterare på IOGT-NTO,  och har ett stort kontaktnät.

– Det är spännande på ett personligt plan att pröva något nytt. Jag har redan börjat debattera drogfrågor på twitter och lär mig allt mer – jag ska försöka bli bäst i Sverige på narkotikapolitik, säger Peter Moilanen kaxigt och ler.

*Projektet Prevent don´t Promote har pågått drygt två år med NBV och SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor) som huvudmän, nu drivs det vidare av SLAN, medan NBV går vidare med nya Narkotikapolitiskt centrum.

– Men vi kommer samverka
och säkert ha föreläsningar tillsammans framöver. Det behövs fler, inte färre i arbetet att försvara en restriktiv drogpolitik, säger både Carlsson och Moilanen till Drugnews.

Annonser