Göran Hägerdal ny NBV-rektor

Göran Hägerdal blir ny förbundsrektor för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet efter avgående Åke Marcusson. Han har arbetat flera år inom scoutrörelsen och kommer närmast från arbete som projektledare för Special Olympic World Winter Games 2021.

Göran Hägerdal, 53 år, gick med i scouterna i Kristdala i Kalmar län som åttaåring och har senare i livet varit mycket engagerad i olika roller i rörelsen.

Han blev generalsekreterare för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, biträdande generalsekreterare på Svenska Scoutförbundet och var en av lägercheferna på världsscoutjamboreen 2011 i Kristianstad. Han har även internationell erfarenhet och har arbetat med utvecklingsfrågor på Världsscoutbyrån i Kuala Lumpur.

– Hans unika profil med ledande befattningar i flera stora idéburna organisationer kombinerat med hans djupa förankring i NBV:s värderingar gör honom till rätt person. Styrelsen känner sig trygg i att Göran är rätt person för att se till att NBV fortsätter sin spännande utvecklingsresa och att folkbildningen i Sverige stärks, säger studieförbundets ordförande Vidar Aronsson i en kommentar.

NBV – som är landets äldsta studieförbund och lägger särskild vikt vid frågor om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration – har kraftigt ökat sin verksamhet senaste åren och gjorde nyligen en omorganisation för att stärka folkbildningsarbetet i landet.

Göran Hägerdal tillträder 16 september tjänsten som förbundsrektor och ska leda NBV:s arbete vidare.
– Jag ser fram emot att få vara med och stötta människor som kommer samman för att bilda varandra och möjliggöra människors egenvalda gemensamma bildningsresor. Jag ser också fram emot att jobba för nykterhet, demokrati och folkbildning, säger NBV:s nya förbundsrektor Göran Hägerdal.

Annonser