HD sänker straff i fler narkotikamål

STOCKHOLM Högsta domstolen har sänkt straffen kraftigt i ytterligare två mål om hantering av nya nätdroger. Syntetiska drogerna mefedron, MDPV, metylon och andra katinoner jämställs numer i farlighetshänseende med amfetamin.

Straffvärden sänks nu för en rad syntetiska droger efter en dom i juni om mefedron. Då två unga män som importerat stora mängder av drogen fick fängelsestraff sänkta från 14 år till fyra år.

Detta sedan HD funnit att drogen bör jämföras i farlighet med amfetamin och inte som tidigare med ecstasy som har ett högre straffvärde.

Som en följd av mefedrondomen har flera överklaganden strömmat in till domstolen. I fredags kom två nya domar som rejält sänker straff. I ena fallet för en 29-årig man som dömts för grov narkotikasmuggling till åtta års fängelse i hovrätten för att beställt MDPV och metylon via nätet. Han fick straffet ändrat till normalgraden och sänks till 1,5 år, enligt TT.

I ett annat fall hade en 33-årig kvinna dömts till sju års fängelse för grov smuggling och grovt narkotikabrott i hovrätten för att beställt och sålt MDPV. Högsta domstolen sänker straffet till ett års fängelse för normalgraden.

Domstolar uppmanas nu att jämföra nya syntetiska katinoner, som liknar varandra i effekt, beroende och giftighet, i farlighet med amfetamin. Dessutom att inte bara bedöma straff utifrån mängder, utan också mer väga in andra omständigheter i narkotikamål.

• Fotnot: Läs även en debattartikel i Dagens Juridik av riksåklagarens sakkunnige Jonas Hartelius om mängdresonemang i narkotikamål.

Etiketter:

Annonser