20 döms i stor narkotikahärva

I onsdags dömdes 20 personer för del i omfattande narkotikahandel i Vårberg i södra Stockholm, som styrdes från en källarlokal och droger förvarades i hyreshus förrådsutrymmen. Sju döms för grova narkotikabrott, men ett åtal om människohandel avslås.

De sju som döms för grova narkotikabrott – flera bara i 20-årsåldern – får fängelse mellan ett år och två år och tio månader. Andra döms för narkotikabrott av Södertörns tingsrätt och medhjälp till brott, samt ringa narkotikabrott. För flera har hänsyn tagits till deras unga ålder i straffbedömningen.

En 27-årig man med syriskt medborgarskap misstänktes ha lett nätverk – kallad Organisationen – som styrt droghandeln i södra Stockholm. Han åtalades även för människohandel för att ha rekryterat två yngre pojkar som drogkurirer. Han frias dock från den senare brottspunkten. Han döms nu totalt bara sex månaders fängelse för narkotikabrott och kravet om utvisning avvisas.

Strategin att åtala äldre för att utnyttja yngre omyndiga som springpojkar i droghandel och annan brottslighet är ett nytt grepp från rättsväsendet att försöka motverka gängkriminalitet. Men denna gång räckte det inte, enligt rätten.

– Utredningen visar inte att den tilltalade har rekryterat de båda ungdomarna till narkotikaförsäljning. Enbart den omständigheten att den tilltalade har haft några enstaka telefonsamtal i narkotikarelaterade frågor med dem är inte tillräckligt för att det ska anses utrett att denne också rekryterat ungdomarna. Det är inte heller visat att ungdomarna befunnit sig i ett nödläge, vilket också är en förutsättning för ansvar för människohandel, säger rättens ordförande Sara Rosén i ett pressmeddelande.

Källare i Vårberg. Från polisens kameraövervakning.

Narkotikahandeln som utretts har pågått från november 2019 till februari 2020. Enligt åtalet erbjöd ligan försäljning av framför allt cannabis och kokain, men även ecstasy och Tramadol, som de ordnat förpackat och förvarade i källarförråd till hyreshus i Vårberg.

Polisen kunde med dolda kameror och telefonavlyssning övervaka narkotikagömmor och kartlägga de åtalades droghandel. Åtminstone överlåtelser vid 114 tillfällen i Vårberg och andra ställen i Stockholms län har fastställts, enligt stämningsansökan.

Den illegala verksamheten ledde till otrygghet för de kringboende. Men Svenska Bostäder uppger för SVT att man inte alls visste om vad som försiggick i källargångarna i deras fastigheter.

Åklagarna åtalade 23 personer i höstas i narkotikahärvan, varav alltså nu 20 döms. Och misstänkte ledaren får bara ett lindrigare fängelsestraff. Samtliga åtalade i härvan nekar till brott. Åklagare Paulina Brandberg uppger för Ekot att de nu ska läsa igenom domen noga och sen ta ställning till om de ska överklaga.

En försvarsadvokat har tidigare sparkats i målet sedan denne vidarebefordrat brev till en tilltalad som var häktad och tvingas nu ersätta staten för merkostnader på cirka 230 000 kronor.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser