Fullsatt på cannabisseminarium

Det var fullsatt i RNS-tältet när professorn i socialmedicin Peter Allebeck och författaren Pelle Olsson talade under rubriken ”Myter och fakta om cannabis – vad säger forskningen?”.

Nu var ju tiden begränsad så någon fullständig genomgång av myterna om cannabis blev det inte.  Redovisningen begränsades till två områden: Allebeck forskning om de långsiktiga psykiska riskerna med cannabis och Olsons genomgång av medicinsk cannabis.

Allebeck redogjorde för sin forskning baserad på undersökningar av värnpliktiga som 1969/70 fått svara på frågor om sin drogkonsumtion. Han har sedan undersökt vilka som ett antal decennier senar inskjuknat i schizofreni.

– När vi kontrollerat för olika bakgrundsfaktorer visade det sig att regelbundet cannabisrökande fördubblar risken för schizofreni, sa Peter Allebeck.

Han påpekade också att flera andra undersökningar nu kommit till samma slutsats om sambandet mellan cannabis och schizofreni.

Pelle Olssons hade en genomgång av debatten kring cannabis som läkemedel och konstaterade att det finns ämnen i cannabis som kan användas inom medicin, men att det då bör vara en fråga för läkemedelsmyndigheterna. Det handlar då om mediciner, inte om att röka cannabis.

– Frågan om medicinsk cannabis har använts som ett sätt att popularisera marijuana och hjälpte till att ändra synen på Cannabis i de bredare folkgrupperna i USA, konstaterade Pelle Olsson.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser